ADS


Breaking News

พาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่แกร็บ ร่วมจิตอาสาให้บริการรับ-ส่งประชาชน ในช่วงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ระหว่างวันที่ 25 – 29 ตุลาคม 2560

     ตัวแทนพาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่แกร็บแท็กซี่และแกร็บไบค์ประกาศร่วมจิตอาสาให้บริการรับ-ส่งประชาชนที่จะเดินทางเข้าร่วมถวายความอาลัยในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ระหว่างวันที่ 25 - 29 ตุลาคม 2560 ไปยังบริเวณใกล้เคียงพื้นที่จัดงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ นอกจากนี้ พาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่แกร็บในต่างจังหวัด ยังร่วมอาสาให้บริการรถรับ-ส่งแก่ประชาชนที่ต้องการเดินทางไปยังจุดถวายความอาลัยในจังหวัดนั้นๆ  โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเช่นเดียวกัน   ทั้งนี้ ประชาชนสามารถเรียกใช้บริการรถแกร็บแท็กซี่ที่ติดสติ๊กเกอร์บังแดดที่กระจกที่ระบุคำว่า “Grab พาร์ทเนอร์ รับ-ส่ง ฟรี”  หรือจากพาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่แกร็บไบค์ที่สวมเสื้อยืดที่ระบุประโยคเดียวกัน โดยขณะนี้มีตัวแทนพาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่ของแกร็บร่วมจิตอาสาแล้วกว่าหนึ่งพันคน