ADS


Breaking News

เบี้ยประกันสุขภาพซิกน่า ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 15,000 บาท ลดความเสี่ยงด้านสุขภาพ พร้อมเซฟเงินในกระเป๋า

     จากที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการประกันสุขภาพ โดยสามารถนำเบี้ยประกันสุขภาพตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาท มาหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีวิตแล้วต้องไม่เกิน 1 แสนบาท สำหรับเบี้ยประกันสุขภาพที่จ่ายตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป นับว่าเป็นผลดีต่อประชาชนรวมถึงช่วยกระตุ้นให้ตลาดประกันสุขภาพคึกคักมากยิ่งขึ้น
     นายจูเลียน เมงกัล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้จัดการประจำประเทศไทย บมจ. ซิกน่า ประกันภัย บริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านประกันสุขภาพระดับโลก ซึ่งมุ่งเน้นในการพัฒนาสุขภาพ ความเป็นอยู่ และความมั่นคงในชีวิตของลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น กล่าวว่า “ การที่รัฐบาลออกมาตรการทางด้านภาษีโดยให้ประชาชนสามารถนำค่าเบี้ยประกันสุขภาพมาลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 15,000 บาท ซึ่งมีผลบังคับใช้ย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 นั้น ส่งผลในเชิงบวกกับตลาดประกันสุขภาพของไทย เนื่องจากมาตรการดังกล่าวสามารถกระตุ้นให้คนไทยต้องการมีประกันสุขภาพส่วนบุคคลมากขึ้นเพราะได้รับประโยชน์ทางด้านภาษีและช่วยลดภาระในด้านค่ารักษาพยาบาลของตนเอง นอกจากนั้นยังช่วยลดภาระทางการคลังของภาครัฐในการดูแลสุขภาพของประชาชนซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูงขึ้นทุกๆปีได้อีกด้วย”
     ซิกน่าประกันภัยได้ตอบรับกับมาตรการดังกล่าวโดยได้ประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้า คู่ค้า และประชาชนทั่วไปได้รับทราบ   โดยเริ่มที่งานสัปดาห์ประกันภัย 2560 ซึ่งจัดขึ้นโดยคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ) ระหว่างวันที่ 22 – 24 กันยายนที่ผ่านมา โดยได้ประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าที่ซื้อประกันสุขภาพมิติใหม่ รวมถึงประกันสุขภาพคุ้มครองโรคร้ายแรงที่บูธซิกน่าในงานได้รับทราบ ทั้งนี้ลูกค้าต่างรู้สึกว่ามาตรการดังกล่าวมีประโยชน์ต่อตนเองอย่างแท้จริง นอกจากนั้นซิกน่ายังมีแผนที่จะประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางการสื่อสารอื่นๆของซิกน่าอีกด้วย เช่น ช่องทางเวบไซต์ เฟสบุคแฟนเพจ และอีเมล์ เพื่อสื่อสารเรื่องราวที่เป็นประโยชน์กับผู้ถือกรมธรรม์ประกันสุขภาพกับซิกน่าต่อไป

     “ซิกน่าเชื่อมั่นว่าลูกค้าชาวไทยจะมีความต้องการถือกรมธรรม์สุขภาพเพิ่มมากขึ้น ซึ่งมาจากปัจจัยเสริมเชิงบวก 2 ประการหลัก คือ มาตรการลดหย่อนภาษีประกันสุขภาพของรัฐบาลและแนวโน้มเรื่องการดูแลสุขภาพของคนไทยทีหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพของตนเองมากขึ้น สิ่งเหล่านี้คือเหตุผลที่ซิกน่าได้ทำการสื่อสารอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มการรับรู้เกี่ยวกับแผนประกันสุขภาพมิติใหม่ของซิกน่า ที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมทั้งโรคร้ายแรงและโรคจากไลฟ์สไตล์ โดยสามารถเลือกซื้อความคุ้มครองเฉพาะโรคที่ตนเองคิดว่ามีความเสี่ยงได้ จึงไม่ต้องจ่ายค่าเบี้ยแพงเกินความจำเป็น” นายจูเลียนกล่าวทิ้งท้าย
###

เกี่ยวกับซิกน่า ประเทศไทย
     ซิกน่า ประเทศไทย เป็นบริษัทในเครือของซิกน่า บริษัทประกันสุขภาพระดับโลกจากประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีลูกค้ากว่า 94 ล้านคนทั่วโลก  ซิกน่าเข้ามาดำเนินธุรกิจในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2545 โดยดำเนินธุรกิจเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการนำเสนอประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลและประกันสุขภาพผ่านช่องทางเทเลมาร์เก็ตติ้งและการตลาดทางตรงในประเทศไทย ผลิตภัณฑ์ของซิกน่าประเทศไทยคือแผนประกันสุขภาพ แผนประกันอุบัติเหตุ และ แผนประกันการเดินทางที่เป็นนวัตกรรมเพื่อให้ความคุ้มครองแก่ลูกค้ารายบุคคลรวมถึงบุคคลในครอบครัวอันเป็นที่รัก สามารถพบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับซิกน่าประเทศไทยได้ที่ www.cigna.co.th                                                                                                                                            

เกี่ยวกับซิกน่า
     ซิกน่า คอร์ปอเรชั่น (NYSE: CI) เป็นบริษัทประกันสุขภาพระดับโลกที่มีพันธกิจในการช่วยเหลือผู้คนให้พัฒนาสุขภาพ ความเป็นอยู่และความมั่นคงในชีวิตให้ดียิ่งขึ้น  ผลิตภัณฑ์และบริการทั้งหมดของบริษัทได้รับการจัดหาให้แต่เพียงผู้เดียวผ่านทางบริษัทลูกของซิกน่า คอร์ปอเรชั่น  รวมถึง Connecticut General Life Insurance Company, Cigna Health and Life Insurance Company, Life Insurance Company of North America, Cigna Life Insurance Company of New York และสาขาของบริษัทเหล่านั้น ผลิตภัณฑ์และบริการดังกล่าวครอบคลุมถึง บริการครบวงจรด้านสุขภาพ เช่น การแพทย์ ทันตกรรม พฤติกรรมสุขภาพ เภสัชกรรม และสวัสดิการการดูแลรักษาสายตา รวมถึงผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การคุ้มครองเป็นกลุ่มสำหรับภาวะทุพพลภาพ ชีวิต และอุบัติเหตุ ซิกน่ามีทีมงานด้านการขายอยู่ใน 30 ประเทศและเขตแดน และมีลูกค้าที่เราให้บริการอยู่ประมาณ 94 ล้านรายทั่วโลก สามารถพบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Cigna® รวมถึงลิงก์เพื่อติดตามเราบนเฟซบุ๊กหรือทวิตเตอร์ ได้ที่ www.cigna.com