ADS


Breaking News

กิจกรรมเติมฝัน ปันน้ำใจ กับ BAM ปีที่ 10     “บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ “BAM” นำโดยคณะผู้บริหารและพนักงาน ร่วมกิจกรรม “เปิดโลกใบใหม่ กับวิทยาศาสตร์การเรียนรู้” ภายใต้โครงการ “เติมฝัน ปันน้ำใจ กับ BAM ปีที่ 10”  โดยพาน้องๆ จากมูลนิธิโสสะแห่งประเทศไทย จำนวน 30 คน มาเปิดโลกกว้างแห่งการเรียนรู้ในเรื่องราวของวิทยาศาสตร์และการทดลอง ในวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ คลองห้า จังหวัดปทุมธานี  ซึ่งเป็นจัดกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กๆ ยุคใหม่ที่ไม่เคยหยุดนิ่ง และสามารถเรียนรู้ทุกเรื่องราวได้จากนอกตำราเรียนเสมอ พร้อมดารารับเชิญ คุณฐิสา วริฏฐิสา ลิ้มธรรมมหิศร ดารานักแสดงจากช่อง 7 มาร่วมกิจกรรมกับน้องๆ ในครั้งนี้ เมื่อวันก่อน