ADS


Breaking News

“หนึ่งชีวิต” ผลงานจิตกรรมที่สื่อความไม่แน่นอนของชีวิต ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการประกวดจิตรกรรมยูโอบี ครั้งที่ 8 ประจำปี 2560

ธนาคารยูโอบี (ไทย) มอบรางวัลชนะเลิศงานประกวดจิตรกรรมยูโอบี ประจำปี 2560ประเภทศิลปินอาชีพ แก่ นายสุกิจ ชูศรี  อายุ 40 ปี จากผลงานที่มีชื่อว่า “หนึ่งชีวิต” อันสื่อให้เห็นถึงความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชีวิตเป็นความจริงที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
ผลงานจิตรกรรมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทศิลปินอาชีพของนายสุกิจ ชูศรี เป็นภาพเด็กผู้หญิงแต่งกายร่วมสมัยถือดอกบัวที่โรยรา โดยมีเงากิ่งก้านของต้นโพธิ์พาดผ่าน และรูปเงาของพระพุทธรูปในแววตา ซึ่งสื่อถึงการมองเห็นและเข้าใจความจริงของชีวิต ทุกสิ่งย่อมมีการเปลี่ยนแปลง มีเบิกบานร่วงโรย มีสุขทุกข์เป็นปกติสามัญ ตรงกับคำสอนในพระพุทธศาสนาที่ว่า รู้เท่าทันชีวิตด้วยสติ จะทำให้เกิดปัญญา 
นายสุกิจ ชูศรี พูดถึงแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้ว่า  “ผู้คนในสังคมปัจจุบันให้ความสนใจในเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตและการใช้ชีวิตน้อยลง จนจิตวิญญาณเริ่มจางหายไป หลักธรรมคำสอนของพระพุทธคือความหวังที่จะนำชีวิตไปสู่ความสุขและความสงบ ดังนั้นผมจึงคิดย้อนแย้งในมุมที่ต่างกันคือเด็กเยาวชนเป็นความหวังของชีวิต สังคมและความดีงาม ที่จะมาสืบสานสร้างสรรค์ความดีงามของสังคมให้งอกงามต่อไป”
นายสุกิจ ได้รับเงินรางวัลจำนวน 750,000 บาท และจะเป็นตัวแทนจากประเทศไทยเข้าแข่งขันกับประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย และสิงคโปร์ เพื่อชิงรางวัลระดับภูมิภาค UOB Southeast Asian Painting of the Year พร้อมจัดแสดงผลงานที่ หอศิลป์ยูโอบี ณ ธนาคารยูโอบี สำนักงานใหญ่ ประเทศสิงคโปร์ และโอกาสที่จะได้รับคัดเลือกเข้าร่วมเป็นศิลปินในพำนัก (artist in residence) กับพิพิธภัณฑ์ศิลปะเอเชีย ฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น (Fukuoka  Asian Art Museum) เป็นเวลา 1 เดือน 
“ผมรู้สึกดีใจและภูมิใจมากที่ผลงานของผมได้รับการคัดเลือกให้เป็นรางวัลชนะเลิศจากเวทีการประกวดจิตรกรรมยูโอบีในปีนี้ เพราะ เป็นเวทีที่พิเศษมากๆ เปิดกว้างทางความคิดและการแสดงออกโดยไม่จำกัดหัวข้อและเทคนิค ทั้งยังเป็นเวทีที่ส่งเสริมให้ได้แสดงผลงานในเวทีระดับนานาชาติอีกด้วย ซึ่งเป็นกำลังใจและเป็นแรงผลักดันให้รังสรรค์ผลงานสร้างความก้าวหน้าให้ศิลปะของประเทศไทยต่อไป” นายสุกิจ กล่าว
ส่วนรางวัลเหรียญทองได้แก่ นางสาววนาภรณ์ เตี่ยมังกรพันธุ์ อายุ 26 ปี เจ้าของผลงานชื่อตรวนความคิด ได้รับเงินรางวัลจำนวน 300,000 บาท  รางวัลเหรียญเงิน เป็นผลงานชื่อเสือพลาสติก จากนายเกษศักดา วิมลทรง อายุ 26 ปี ได้รับเงินรางวัล 240,000 บาท และรางวัลเหรียญทองแดงเป็นผลงานของนายสุเทพ เส็นคง อายุ 31 ปี ผลงานชื่อ ลมหายใจของชีวิต 1 ได้รับเงินรางวัล 150,000 บาท
สำหรับประเภทศิลปินใหม่หรือสมัครเล่น ผู้ชนะเลิศได้แก่นายกัณฑ์อเนก ตรีธารทิพย์เลิศ  อายุ 24 ปี จากผลงานที่มีชื่อว่า “พระรัตนตรัย” ที่สะท้อนให้เห็นความขัดแย้งระหว่างวัฒนธรรมประเพณีอันเป็นธรรมเนียมปฏิบัติและความเป็นวัตถุนิยม
 ผลงานชื่อ คำพ่อสอน
รางวัลเหรียญทอง ประเภทศิลปินใหม่หรือสมัครเล่น นายประเชิญ เหลาฤทธิ์ กับผลงาน ภาพสะท้อนวิถีชีวิตของกรรมกรภายใต้สังคมทุนนิยม

    ด้านรางวัลเหรียญทอง คือผลงานชื่อ ภาพสะท้อนวิถีชีวิตของกรรมกรภายใต้สังคมทุนนิยม โดยนายประเชิญ เหลาฤทธิ์ อายุ 24 ได้รับเงินรางวัล 75,000 บาท ส่วนรางวัลเหรียญเงิน คือนายกานต์กิตติ์ เปลี่ยนแก้ว อายุ 22 กับผลงาน คนไทยให้อภัยรึเปล่า? ได้รับเงินรางวัล 45,000 บาท และรางวัลเหรียญทองแดง เป็นของนางสาวชลนัฐฐา แก้วกนก อายุ 25 ปี ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท ซึ่งมีผลงานที่โดดเด่นชื่อว่า “คำพ่อสอน” โดยมีแนวคิดและได้แรงบันดาลใจมาจากในหลวงรัชกาลที่ 9 ถ้าดูรูปจะเห็นเป็นน้ำแข็งในรูปลักษณ์ของปิ่นโต ศิลปินต้องการสื่อให้เห็นว่าอยากจะเก็บคำสอนของพ่อทุกเรื่อง โดยเฉพาะเรื่องความพอเพียง (ซึ่งสื่อโดยปิ่นโต) และสามารถพกพาไปได้ทุกที่ โดยภาพสื่อความหมายว่า “ความพอเพียงที่พ่อปลูกฝัง ลูกจะทำและนำไปใช้อย่างรู้คุณค่า เพราะทุกครั้งที่ทำ ลูกจะรู้สึกเหมือนมีพ่ออยู่ข้างๆ”
นายตัน ชุน ฮิน กรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารยูโอบี (ไทย) กล่าวว่า “เป้าหมายของการประกวดจิตรกรรมยูโอบี คือการขยายโอกาสของศิลปินไทยที่จะได้แสดงความสามารถและผลงานที่โดดเด่นได้กว้างไกลขึ้นไปสู่ในระดับภูมิภาค”
ตลอด 8 ปีที่ผ่านมาการประกวดจิตรกรรมยูโอบี เป็นเวทีที่ให้ศิลปินอาชีพและสมัครเล่นได้พัฒนาฝีมือและแสดงออกถึงความสามารถไปทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เราเชื่อว่าความสำเร็จของพวกเขาในวันนี้ จะเป็นแรงบันดาลใจที่ช่วยขับเคลื่อนให้ศิลปินคนอื่นๆ ในสังคมศิลปะของไทยได้สร้างสรรค์ผลงานดีๆ แบบนี้เช่นเดียวกัน”
โฉมหน้าศิลปินที่ได้รับรางวัลในปีนี้

คณะกรรมการตัดสินจัดการประกวดจิตรกรรมยูโอบีประจำปี 2560 ประกอบด้วย อาจารย์อำมฤทธิ์ ชูสุวรรณ คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สันติ เล็กสุขุม ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ศิลปะ และ นายฉัตรวิชัย พรหมทัตตเวที เลขามูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครและกรรมการบริหาร
สำหรับผลงานที่ได้รางวัลในการประกวดจิตรกรรมยูโอบี 2560 จะจัดแสดงที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 17 - 29 ตุลาคม และจัดแสดงที่ธนาคารยูโอบี สำนักงานใหญ่ ถนนสาทร ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม – 10 พฤศจิกายน 2560ผู้สนใจสามารถเข้าชมได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

3 ประเภทศิลปินใหม่หรือสมัครเล่น (Emerging artist) สำหรับศิลปินทุกท่านที่กำลังศึกษาด้านศิลปะ กำลังเริ่มต้นก้าวแรกสู่การเป็นศิลปินอาชีพหรือเพียงแค่มีใจรักการวาดภาพ