ADS


Breaking News

ออมสินจัด Workshop 100 ทีม โครงการประกวด GSB สุดยอด SMEs Startup ตัวจริง ดึงนักธุรกิจไฟแรงร่วมติวเข้มกลยุทธ์-การสร้างนวัตกรรมทางการตลาดยุคประเทศไทย 4.0

     ออมสินคัด 100 ทีม โครงการประกวด GSB สุดยอด SMEs Startup ตัวจริง เข้าร่วม workshop ดึงนักธุรกิจ       คลื่นลูกใหม่ไฟแรง ติวเข้มกลยุทธ์-การสร้างนวัตกรรมทางการตลาดยุคประเทศไทย 4.0 พร้อมแนะแนวทางแต่ละทีมนำไปปรับแผนก่อนส่งกลับรอบต่อไปภายในวันที่ 10 ก.ย. เพื่อเฟ้นหา 10 ทีมสุดท้าย

นายวิทัย รัตนากร รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ตามที่ธนาคารออมสินได้เปิดตัวโครงการประกวด GSB สุดยอด SMEs Startup ตัวจริง ภายใต้คอนเซปต์ “ทำได้เลย ทำได้เร็ว ทำได้จริง” เพื่อเป็นเวทีส่งเสริมและสนับสนุนเยาวชนและประชาชน อายุ 16-30 ปี ที่มีความคิดสร้างสรรค์ด้านธุรกิจ มีความโดดเด่นและแตกต่าง สร้างโอกาสในการเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ส่งผลงานเข้ามาประกวดตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2560 และปิดรับสมัครเมื่อวันที่ 11 สิงหาคมที่ผ่านมา ปรากฎว่ามีผู้ให้ความสนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดกว่า 1,000 ทีม ขณะนี้คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกทีมผู้เข้ารอบ 100 ทีม เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม Workshop ระหว่างวันที่ 2-3 กันยายน 2560 ณ โรงแรม เดอะ รอยัล ริเวอร์ โดยธนาคารได้เชิญวิทยากรทั้งผู้บริหารธุรกิจคลื่นลูกใหม่ ที่ประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในวงกว้าง และนักวิชาการที่มีความรู้ความสามารถ ร่วมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการทำธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีนี้มีเนื้อหาที่สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ ประเทศไทย 4.0 ที่รัฐบาลต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยให้มีการขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายการผลิตที่มีมูลค่าสูง ทั้งในเชิงการผลิตนวัตกรรม ตลอดจนบริการต่างๆ ที่ทันสมัย ซึ่งทำได้ด้วยการสนับสนุนเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ การวิจัย และนวัตกรรม ซึ่งผู้เข้ารอบทั้งหมดจะนำข้อมูลไปปรับปรุงผลงาน และนำเสนอแผนงานเข้ามาภายในวันที่ 10 ก.ย. และคณะกรรมการจะพิจารณาและประกาศผลผู้เข้ารอบให้เหลือ 10 ทีมสุดท้าย ในวันที่ 16 ก.ย.
โครงการประกวด GSB สุดยอด SMEs Startup ตัวจริง เป็นเวทีที่สร้างผู้ประกอบการคนรุ่นใหม่ ที่มีคุณภาพให้สามารถดำเนินธุรกิจขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้ก้าวหน้าต่อไป นอกจากเงินทุนประเดิมมูลค่ารวมกว่า 3 ล้านบาท ที่ธนาคารมอบให้แล้วธนาคารยังพร้อมที่จะเป็นแหล่งทุนให้แก่ผู้ประกอบการรายใหม่ทั้งการให้เงินกู้และการร่วมลงทุนในการประกอบธุรกิจ ดังนั้นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจทางธุรกิจ จึงเป็นแนวทางที่ธนาคารเน้นย้ำและให้ความสำคัญพร้อมจัดบรรยายแบบเข้มข้นและทันสถานการณ์ เพื่อมุ่งเสริมสร้างทักษะทางธุรกิจ การวางแผนด้านต่างๆ การสร้างแรงบันดาลใจ และเรียนรู้มุมมองการทำธุรกิจจากผู้ประกอบการตัวจริง ที่จะมาร่วมแชร์ประสบการณ์และให้คำปรึกษาแนะนำ ซึ่งเป็นประโยชน์ที่ไม่สามารถหาได้ในบทเรียนเพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจเกิดทักษะเกิดแรงบันดาลใจในการประกอบธุรกิจให้อยู่รอดและก้าวหน้าสามารถแข่งขันกับตลาดทั้งภายในประเทศและต่างประเทศได้อย่างยั่งยืน

สำหรับหัวข้อการอบรมพิเศษ Workshop รอบ 100 ทีม โครงการประกวด GSB สุดยอด SMEs Startup ตัวจริง ประกอบด้วย  
  • การสร้างนวัตกรรมทางการตลาด โดย ดร.ทรรศนะ บุญขวัญ
  • Digital Playground 4.0 Smart Startup Smart CEO โดย
  • ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์     ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA)
  • คุณชิตพล มั่งพร้อม          ผู้ก่อตั้ง “Zanroo” สตาร์ทอัพแนว Social Listening
  • กลยุทธ์ชนะโลก คิดแบบ Lean Startup (GSB Startup Clinic)
- ทดสอบแนวคิด Product - Market Fit
- เทคนิคการนำเสนอให้โดนใจนักลงทุน
- การเขียนโมเดลธุรกิจ Lean Canvas
- Ask The Coach
  • การแบ่งกลุ่มธุรกิจ
-ธุรกิจประเภท ออนไลน์ โดย คุณณัฐวุฒิ พึงเจริญพงศ์ ผู้ก่อตั้ง และ CEO แห่ง Ookbee
-ธุรกิจประเภท อุปโภค-บริโภค โดย ดร.สมชาย ชุณหรัศมิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด  (มหาชน)
-ธุรกิจประเภท บริการและอื่นๆ โดย คุณกมลวรรณ วิปุลากร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป (ERAWAN)
  • แมวมอง จ้องลงทุน โดย - คุณปิยพันธ์ วงศ์ยะรา ผู้ก่อตั้ง Stock2morrow - คุณอนิก ลินช์ Partner บริษัท เอกซ์พารา (ไทยแลนด์) จำกัด
  • Strategy Wrap-up สำรวจจุดอ่อน สร้างจุดขาย โดย ดร.ธนันธน์ อภิวันทนาพร ที่ปรึกษาโครงการประกวดฯ
“ปีนี้รูปแบบการอบรมมีความแตกต่างจากที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นพัฒนาการของโครงการประกวด นอกจากสาระที่อัดแน่นด้วยองค์ความรู้พื้นฐานโดยรวมที่ทุกทีมควรรู้แบบเท่าเทียมกัน เราได้จัดให้มีการอบรมแบบโฟกัสกรุ๊ป โดยจัดแบ่งประเภทผลงานเป็นกลุ่มใหญ่ ประกอบด้วย ธุรกิจประเภทออนไลน์ ประเภทบริโภค และประเภทบริการและอื่นๆ เพื่อจัดวิทยากรที่มีความรู้เฉพาะด้าน ซึ่งที่จะเป็นประโยชน์แก่ทีมผู้เข้าประกวด นอกเหนือจากประโยชน์ที่จะได้จากคอนเซปต์ “ทำได้เลย ทำได้เร็ว ทำได้จริง”แล้ว ธนาคารยังได้จัด Business Matching ซึ่งจะมีนักธุรกิจเข้าร่วมสังเกตการณ์แผนงานที่ ตรงความต้องการเพื่อเจรจาธุรกิจกันด้วย ทั้งนี้ปัจจุบันมียอดผู้ติดตามในเฟซบุ๊กโครงการกว่า 105,554 ไลค์ ซึ่งถือเป็นบทพิสูจน์ความสำเร็จของโครงการ ที่มีส่วนร่วมในการสานต่อโครงการดีๆ เพื่อมุ่งสร้างนักธุรกิจคนรุ่นใหม่ ที่มีฝีมือ มีความรู้ มีความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าและมั่นคงมากยิ่งขึ้น” นายวิทัย กล่าว
     ผู้สนใจสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการ ได้ที่ www.gsb100tomillion.com หรือ www.facebook.com/gsb100tomillion