ADS


Breaking News

สวทน. ลุยจัดงานใหญ่อีกครั้ง Talent Mobility Fair 2017

     สวทน. ลุยจัดงานใหญ่อีกครั้ง “Talent Mobility Fair 2017” ตอกย้ำความสำคัญของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม งานที่รวบรวมผู้ประกอบการจากภาคเอกชนและบุคคลากรวิจัยจากภาครัฐเพื่อร่วมกันผลักดัน Talent Mobility ในการเร่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจขานรับยุทธศาสตร์ชาติ ก่อให้เกิดนวัตกรรมที่มีประโยชน์และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยอย่างยั่งยืนในระยะยาว โดยภายในงานยังได้พบกับกรูรูทางธุรกิจที่จะมาร่วมเสวนาถึงการเพิ่มศักยภาพด้านนวัตกรรมของภาคเอกชนด้วยระบบสนับสนุนจากภาครัฐ อย่าง อำพลฟูดส์, กรีน อินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี, เวสเทิร์น ดิจิตอล ในวันที่ 2 ตุลาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป  ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์