ADS


Breaking News

สสว. ปลื้ม “SMEs Go Online” ทะลุเป้า กวาดยอดขายพุ่ง 200 ล้านบาท

สสว. จับมือ ETDA มทร.ธัญบุรี และ มรภ.สวนสุนันทา ประสานความร่วมมือ ลงพื้นที่ทั่วประเทศ เตรียมความพร้อมให้ SME เข้าสู่ตลาดออนไลน์ ทั้งเรื่องการอบรมให้ความรู้ สร้างทักษะถ่ายภาพ เขียนคำโฆษณา พร้อมประสาน e-market place เรื่องการชำระผ่านระบบออนไลน์ และการจัดส่งสินค้า สร้างทางลัดสู่ตลาดออนไลน์ให้ผู้ประกอบการเข้าถึงผู้บริโภคกว่า 40 ล้านคน งานนี้ ได้ผลสำเร็จเกินคาด SMEs นำสินค้า 110,000 กว่ารายการ เข้าขายสินค้าบนออนไลน์ กวาดยอดขายพุ่ง 200 ล้านบาท
นางสุทธิกานต์ มาสำราญ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและประสานงานเครือข่าย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวว่า โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SMEs หรือ "SMEs Go Online ปี 2560 ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง สสว. สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) และมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา จัดกิจกรรมพัฒนาและเตรียมความพร้อมผลิตภัณฑ์เข้าสู่ระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้สินค้าและบริการขึ้นขายบนเว็บไซต์ชั้นนำ ซึ่งตลอดโครงการมีผู้ประกอบการจากทั่วประเทศเข้าร่วมกว่า 68,000 ราย มีสินค้าและบริการ 110,000 รายการที่เตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์ และสามารถนำขึ้นขายออนไลน์ไปแล้วกว่า 82,500 รายการ โดยสินค้าขายดี ได้แก่ ของตกแต่งบ้าน แฟชั่น เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า แชมพู ครีมอาบน้ำ เครื่องสำอาง สร้างยอดขายรวมกว่า 200 ล้านบาทแล้วในขณะนี้
ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและประสานงานเครือข่าย กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการนี้จะเป็นส่วนสำคัญในการเพิ่มช่องทางการขายและการเข้าถึงลูกค้าให้แก่ SMEs เพราะสามารถขายสินค้าหรือบริการได้ทั่วโลก ตลอด 24 ชั่วโมง ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการโฆษณา การจัดตั้งร้านค้า การจัดตกแต่งสถานที่ การจัดเก็บสินค้า การกระจายสินค้า และยังสามารถลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่นๆ ได้อีกด้วย ส่วนในแง่ของผู้บริโภคก็จะได้มีทางเลือกในการเลือกสินค้าในราคาเหมาะสม มีคุณภาพ และมีความหลากหลาย และยังช่วยสร้างมูลค่าและปริมาณทางการค้า เมื่อเกิดยอดขายก็จะมีการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยรวม
รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) กล่าวว่า ที่ผ่านมาทาง มทร. ธัญบุรีได้จัดอบรมในพื้นที่ดำเนินการ จำนวน 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง พิษณุโลก สุโขทัย สุพรรณบุรี และเพชรบุรี มีผู้เข้าร่วมอบรมกว่า 2,300 ราย และกิจกรรมการถ่ายภาพสินค้าให้แก่ผู้ประกอบการโดยช่างภาพอาชีพที่ลงพื้นที่ไปถ่ายสินค้าอีกกว่า 10 จังหวัด พร้อมทั้งจะมีการอบรมแบบออนไลน์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ประกอบการในวงกว้างราว 22,000 รายได้เข้าถึงความรู้เพิ่มขึ้นและสามารถพัฒนาตนเองเพื่อให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน
ทั้งนี้ ในพื้นที่ภาคกลางและภาคเหนือ รวมถึงกลุ่มธุรกิจตามนโยบาย สามารถนำสินค้ากว่า 25,000 รายการ ขึ้นไปขายใน e marketplace ได้แก่ thailandmall,  11 steeet, smesiam, Lazada, weloveshoping, Buzzesbee, Tarad.com, Pinsouq โดยเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องนุ่งห่ม สินค้าหัตถกรรม ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ของขวัญของชำร่วยและของตกแต่งบ้าน เป็นสัดส่วนสำคัญ
ผศ.ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กล่าวว่า ได้ร่วมดำเนินโครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเลคทรอนิคส์กับ สสว. เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs ให้มีโอกาสเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้สะดวก สร้างยอดขายให้แก่ผู้ประกอบการระดับเริ่มต้น Startup ผู้ประกอบการกลุ่ม Regular ให้มีช่องทางการจำหน่าย และมีศูนย์กลางในการบริหารจัดการการตลาดออนไลน์ด้วยมืออาชีพทั้งระบบ ตั้งแต่พัฒนาภาพลักษณ์ สร้างแบรนด์ สร้างการยอมรับในกลุ่มลูกค้า สร้างโปรโมชั่นเร่งกระบวนการตัดสินใจซื้อ จัดการด้านการเงินผ่านระบบออนไลน์ ตอบข้อซักถามลูกค้าและบริการจัดส่งสินค้าให้ถึงมือลูกค้าอย่างเป็นระบบ สามารถสร้างกระบวนการเรียนรู้และยกระดับกิจการของ SMEs ให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถแข่งขันได้ 
รองอธิการ มรภ.สวนสุนันทา เผยอีกว่า ในพื้นที่ภาคตะวันออกและตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นพื้นที่ความรับผิดขอบของ มรภ. สวนสุนันทา สามารถนำสินค้ากว่า 25,600 รายการ จากผู้ประกอบการ 1,280 ราย ขึ้นไปขายใน e marketplace ต่างๆ ได้แก่ Lnwmall, Shopee, 11 steeet, smesiam, thailandmall , Lazada, weloveshoping, Buzzesbee โดยเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม  อาหารและเครื่องดื่ม ของขวัญของชำร่วย  แฟชั่นสตรีและบุรุษ เครื่องประดับ ของแต่งบ้าน อุปกรณ์แต่งรถ เป็นต้น