ADS


Breaking News

สยามลวดเหล็กฯ รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัยฯ ระดับประเทศ เป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน

     มร. ชอง เป๊ก ฮุง (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม จำกัด รับรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2560 ระดับประเทศ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 (ระดับเพชร) จาก นายสุเมธ มโหสถ (ขวา) อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กระทรวงแรงงาน โดย สยามลวดเหล็กฯ ให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยและความร่วมมือในการยึดถือปฏิบัติอย่างจริงจัง เพื่อป้องกันการเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ ตามยุทธศาสตร์ประชารัฐ และขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ “ไทยแลนด์ 4.0” ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม  อิมแพ็ค เมืองทองธานี