ADS


Breaking News

สิทธิผล วีแคร์ ... กลับคืนถิ่นเพื่อน้อง ครั้งที่ 17

ชัย กิ่งชา ผอ.โครงการกลุ่มสิทธิผล วีแคร์ และ สุวิทย์ เคนมี ร่วมมอบชุดคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา ให้แก่ เดชา นคะจัด ผอ.โรงเรียนและคณะครู ร.ร.บ้านดงหนองบัว
สุวิทย์ เคนมี ถ่ายภาพร่วมกับน้องๆ เป็นที่ระลึก ในฐานะศิษย์เก่ารุ่นพี่


     สิทธิผล วีแคร์ สานต่อกิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคมอย่างต่อเนื่องภายใต้โครงการ “Local Hero” ครั้งที่ 17 นำทีมโดย วิชัย กิ่งชา ผอ.โครงการกลุ่มสิทธิผล วีแคร์ จัดทริปพาตัวแทนพนักงานสิทธิผล กรุ๊ป สุวิทย์  เคนมี พนง.คลังสินค้า ซึ่งร่วมงานกับสิทธิผลกรุ๊ปมากว่า 3 ปี กลับไปสร้างความดีตอบแทนคุณอดีตสถานศึกษา ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ทุรกันดาร ขาดแคลนอุปกรณ์ทางการเรียนการสอน ด้วยการมอบชุดคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์กีฬา มูลค่าร่วม 100,000 บาท โดยมี เดชา นคะจัด ผอ.โรงเรียน เป็นตัวแทนรับมอบ ณ ร.ร.บ้านดงหนองบัว อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม เมื่อเร็วๆ นี้
สุวิทย์ เคนมี และ ผอ.โรงเรียน เดชา นคะจัด (ขวา)
วิชัย กิ่งชา  และ สุวิทย์ เคนมี (ขวา)
 สุวิทย์ เคนมี พนง.คลังสินค้า อมยิ้มอย่างภาคภูมิใจที่ได้กลับมาเยี่ยมสถานศึกษาในวัยเด็ก
โรงเรียนบ้านดงหนองบัว

     โครงการ “Local Hero กลับคืนถิ่นเพื่อน้อง” ก่อตั้งขึ้นในปี 2552 โดย ทนง ลี้อิสสระนุกูล กก.ผจก. สิทธิผลกรุ๊ป มุ่งเน้นและส่งเสริมพื้นฐานด้านการศึกษา อันเป็นรากฐานสำคัญในการบ่มเพาะบุคลากรคุณภาพ โดยทางโครงการให้ความสำคัญกับโรงเรียนในเขตพื้นที่เข้าถึงได้ยากหรือยังไม่มีองค์กรใดเข้ามาให้ความช่วยเหลือ ทั้งยังเปิดโอกาสให้พนักงานได้มีส่วนร่วมกับการทำกิจกรรมเพื่อสังคม ควบคู่กับทำคุณประโยชน์เพื่อบ้านเกิดเมืองนอน กระตุ้นการทำดี สร้างความภูมิใจให้เกิดแก่ตัวพนักงานเองในฐานะเป็นผู้ให้ ด้วยการกลับไปเยี่ยมอดีตสถานศึกษา พร้อมกับส่งมอบอุปกรณ์การเรียนการสอนเพื่อช่วยพัฒนาทักษะด้านต่างๆให้กับคุณครูและน้องๆ ทั้งยังได้เป็นบุคคลต้นแบบอันดีด้านความกตัญญูให้นักเรียนรุ่นน้องยึดถือเป็นแบบอย่างต่อไป
วิชัย กิ่งชา และตัวแทนพนักงานสิทธิผลกรุ๊ป ร่วมมอบชุดคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์กีฬา เสื้อกันหนาวพร้อมขนมให้แก่น้องๆ ร.ร.บ้านหนองโมก จ.กำแพงเพชร โดยมี ศิรประภา เพ็งศิริ ผอ.โรงเรียนและคณะครู นักเรียนร่วมรับมอบ
ผอ.โรงเรียน กล่าวต้อนรับผู้บริหาร และพนักงานจากสิทธิผลกรุ๊ป โดยมีน้องๆรอต้อนรับด้วยความยินดี

     หลังจากปฏิบัติภารกิจ ณ ร.ร.บ้านดงหนองบัว จ.นครพนมเป็นที่เรียบร้อย คุณวิชัยได้นำคณะเดินทางต่อไปยัง ร.ร.บ้านหนองโมก อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร ในเช้าวันรุ่งขึ้น เพื่อมอบชุดคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์กีฬา เสื้อกันหนาวพร้อมขนม ให้แก่เด็กนักเรียนตามที่ผอ.โรงเรียน ศิรประภา เพ็งศิริ ติดต่อขอรับบริจาค และประสานขอความช่วยเหลือเข้ามา สร้างความประทับใจ และรอยยิ้มให้แก่น้องๆ นักเรียนรวม 88 คน แบบไม่รู้ลืม
 พนักงานจากสิทธิผลกรุ๊ปร่วมมอบสิ่งของ
น้องๆ ร.ร.บ้านหนองโมกยิ้มร่า รับขนมอย่างมีความสุข
วิชัย กิ่งชา ถ่ายภาพร่วมกับ ผอ.โรงเรียน
บรรยากาศการเรียนการสอนในห้องเรียน

     ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวและร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมกับโครงการกลุ่มสิทธิผลวีแคร์ได้ที่ https://www.facebook.com/sittipolwecare/