ADS


Breaking News

การท่องเที่ยวสิงคโปร์ เปิดตัวแบรนด์แคมเปญใหม่ “Passion Made Possible: ทุกความชอบที่ใช่ เป็นไปได้ที่สิงคโปร์”

     กรุงเทพฯ, 1 กันยายน 2560 - การท่องเที่ยวสิงคโปร์ (Singapore Tourism Board – STB) เปิดตัวแบรนด์แคมเปญใหม่ ภายใต้แนวคิด Passion Made Possible: ทุกความชอบที่ใช่ เป็นไปได้ที่สิงคโปร์ ที่งาน สิงคโปร์ เฟสติวัล 2017 เพื่อส่งเสริมประเทศสิงคโปร์ในตลาดต่างประเทศ ทั้งในด้านการท่องเที่ยวและการทำธุรกิจ โดยแบรนด์ดังกล่าวจะทำหน้าที่สะท้อนให้เห็นถึงจิตวิญญาณ และตัวตนที่จริงแท้อันลึกซึ้งของประเทศสิงคโปร์ เพื่อสร้างความผูกพันด้านอารมณ์ร่วมกับนักท่องเที่ยว ผ่านการบอกเล่าเรื่องราวของผู้คน ซึ่งสะท้อนถึงสิ่งที่พวกเขาสนใจ และความทะเยอทะยานของพวกเขา นอกจากนี้ การท่องเที่ยวสิงคโปร์ยังได้เปิดตัว ประเภทนักท่องเที่ยวตามสไตล์ความชอบ (Passion Tribes) และแนะนำอินฟลูเอนเซอร์สองคนแรกของแคมเปญภายในงานครั้งนี้ด้วยเช่นกัน
     นายชาง ชี เพย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศสิงคโปร์ กล่าวว่า ตลอดระยะเวลากว่า 50 ปีที่ผ่านมา สิงคโปร์ได้สร้างชื่อเสียงในฐานะศูนย์กลางด้านธุรกิจและการท่องเที่ยวระดับโลก โดยได้รับการยอมรับทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ ความปลอดภัย ความมั่นคง ความเชื่อมโยงกันในทุกภาคส่วน และความง่ายต่อการเข้าถึง อย่างไรก็ตาม สภาวะการแข่งขันจากประเทศต่างๆ ทั่วโลกในการดึงดูดนักท่องเที่ยวและการลงทุนมีความเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ รวมถึงภูมิทัศน์ของสื่อมวลชนในปัจจุบันก็มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ขณะที่นักท่องเที่ยวก็ความเฉลียวฉลาดมากขึ้นในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง พร้อมกับเริ่มมองหาโอกาสในการดื่มด่ำไปกับวัฒนธรรมท้องถิ่น และสร้างสัมพันธ์กับสถานที่ที่ไปเยือนในระดับที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ดังนั้น แบรนด์ใหม่ที่เกิดจากการร่วมมือในครั้งนี้ จึงมีจุดมุ่งหมายเพื่อการสื่อสารถึงคุณค่าของสิงคโปร์ ผ่านการตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของนักท่องเที่ยวและบริษัทต่างๆ รวมทั้งช่วยให้สิงคโปร์โดดเด่นมากยิ่งขึ้นบนเวทีต่างประเทศ
     “แทนที่สิงคโปร์จะเป็นที่รู้จักในด้านปัจจัยการอำนวยความสะดวก เช่น การเดินทาง และความปลอดภัยในการท่องเที่ยวเพียงอย่างเดียว ภายใต้แบรนด์ Passion Made Possible: ทุกความชอบที่ใช่ เป็นไปได้ที่สิงคโปร์ เราต้องการที่จะสร้างความผูกพันระดับบุคคลที่ลึกซึ้งมากขึ้น ระหว่างสิงคโปร์ กับเพื่อนๆ นักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายของเรา ด้วยการบอกเล่าเรื่องราวต่างๆ ของทุกความชอบที่ใช่ ที่เป็นไปได้จริง เพื่อให้กลุ่มนักท่องเที่ยวเหล่านี้ได้รู้จัก เรียนรู้ และรักคนสิงคโปร์ วัฒนธรรมสิงคโปร์ และประเทศสิงคโปร์มากยิ่งขึ้น สิ่งนี้จะช่วยให้พวกเขาเกิดความผูกพันในด้านบวกกับสิงคโปร์ และจะนึกถึงพวกเราเสมอเมื่อพวกเขาวางแผนไปเที่ยวครั้งต่อไป” นายชาง ชี เพย์ กล่าว
ทุกความชอบที่ใช่ เป็นไปได้ที่สิงคโปร์
     ในการพัฒนาแบรนด์ใหม่ให้เกิดขึ้น STB และ คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจสิงคโปร์ (Singapore Economic Development Board - EDB) ได้เริ่มดำเนินการสำรวจ ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ กับกลุ่มตัวอย่าง 4,500 คน ถึงความหมายของสิงคโปร์ โดยกลุ่มตัวอย่างมาจากทั้งประชาชนทั่วไป รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมต่างๆ และกลุ่มเป้าหมายทั้งที่อยู่ในสิงคโปร์ และในประเทศต่างๆ อีก 10 ประเทศ โดยผู้เข้ารับการสำรวจมีความเห็นว่า แนวคิดเรื่อง ‘ความมีใจรักกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง (Passion)’ และ ‘ความเป็นไปได้ (Possibilities)’ คือสิ่งที่สะท้อนจิตวิญญาณของสิงคโปร์ดีที่สุด โดย ‘ความเป็นไปได้’ นั้นสื่อถึงสิงคโปร์ในฐานะจุดมุ่งหมายในการเดินทาง ส่วน ‘Passion’ ก็คือแรงผลักดันให้สิ่งเหล่านั้นเป็นไปได้
     ด้วยวิธีการสื่อสารที่เปลี่ยนไปจากแนวคิดของแบรนด์ก่อนหน้านี้ Passion Made Possible: ทุกความชอบที่ใช่ เป็นไปได้ที่สิงคโปร์ จึงถือกำเนิดขึ้นเพื่อจับจิตวิญญาณของประเทศสิงคโปร์ในรูปแบบที่สร้างความใกล้ชิด และความผูกพัน ทั้งนี้ แบรนด์ดังกล่าว ยังดำเนินการสอดคล้องไปกับความต้องการของสิงคโปร์ในการดึงดูดการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ ด้วยการตอกย้ำสิงคโปร์ในฐานะตัวเลือกอันดับหนึ่งของจุดหมายด้านการท่องเที่ยวและการลงทุน
     ภายในงาน STB ยังได้เปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาในชื่อ “This is Where” โดยภาพยนตร์ดังกล่าวได้ถูกถ่ายทำในสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังต่างๆของสิงคโปร์ และมีเป้าหมายเพื่อสร้างความผูกพันด้านบวกกับสิงคโปร์ ด้วยการรวบรวมความหลากหลายทั้งในแง่ของผู้คน สถานที่ และความมีใจรักในสิ่งต่างๆ ในสิงคโปร์เข้าด้วยกัน เพื่อแสดงให้เห็นถึงจิตวิญญาณของประเทศ ทั้งนี้ ภาพยนตร์ดังกล่าวจะถูกออกอากาศในช่องทางสื่อประเภทต่างๆ รวมทั้งในโซเชียล มีเดีย และเว็บไซต์หลัก VisitSingapore.com
ประเภทนักท่องเที่ยวตามสไตล์ความชอบ (Passion Tribes)
     เพื่อสร้างความผูกพันด้านอารมณ์กับนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมาย STB ได้ให้ความสำคัญกับสิ่งที่นักท่องเที่ยวแต่ละคนสนใจและมีใจรัก จึงเป็นที่มาของการแบ่ง ‘ประเภทนักท่องเที่ยวตามสไตล์ความชอบ (Passion Tribes)’ ทั้งหมด 7 ประเภท ได้แก่ Foodies, Explorers, Collectors, Action Seekers, Culture Shapers, Socialisers และ Progressors
     นายเอ็ดเวิร์ด โค ผู้อำนวยการบริหารประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การท่องเที่ยวสิงคโปร์ กล่าวว่า ปัจจุบัน นักท่องเที่ยวมองหาการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ จากการไปเที่ยวแต่ละครั้ง ภายใต้แนวคิด Passion Made Possible: ทุกความชอบที่ใช่ เป็นไปได้ที่สิงคโปร์ แทนที่ STB จะบอกนักท่องเที่ยวหรือผู้มาเยือนว่า พวกเขาสามารถทำอะไรได้บ้างที่สิงคโปร์ เช่น ทานอาหาร ช้อปปิ้ง เดินเล่นชมเมือง หรือลองเล่นกีฬาและผจญภัยสิ่งใหม่ๆที่ยังไม่เคยทำ แต่ STB เลือกที่จะดึงดูดความปรารถนาของกลุ่มเป้าหมาย และแบ่งประเภทตามความมีใจรักในสิ่งต่างๆที่แตกต่างกันไปของกลุ่มเป้าหมายแต่ละคน
     “ความมีใจรักกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อยู่นอกเหนือขอบเขตด้านอายุ ศาสนา ถิ่นที่อยู่ แม้กระทั่งเพศ เราอยากเชิญชวนให้คุณได้มาพบกับผู้คนที่มีใจรักในสิ่งเดียวกับคุณ และสัมผัสประสบการณ์ ณ สถานที่ซึ่งช่วยให้คุณปลดปล่อยความมีใจรักในสิ่งต่างๆออกมาได้อย่างเต็มที่ ผ่านการสร้างเรื่องราวและความทรงจำในแบบฉบับของคุณเอง” นายเอ็ดเวิร์ด โคกล่าว
ชาคริต แย้มนาม และ จิรภัทร พัวพิพัฒน์

     นอกจากนี้ STB ยังได้เปิดตัวอินฟลูเอนเซอร์สำหรับแบรนด์แคมเปญใหม่ ได้แก่ นักแสดงชื่อดังที่รักอาหารเป็นชีวิตจิตใจ “ชาคริต แย้มนาม” และ บล็อกเกอร์ท่องเที่ยวชื่อดัง ซึ่งปัจจุบันอาศัยอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ และเป็นเจ้าของเพจ The Walking Backpack “ปั้น - จิรภัทร พัวพิพัฒน์”
     คุณเชอร์ลีน เซีย ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวสิงคโปร์ ประจำประเทศไทย กล่าวว่า “เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงวิธีที่สิงคโปร์สามารถจุดประกายความมีใจรักในสิ่งต่างๆ ได้ และสามารถสร้างความผูกพันด้านอารมณ์ได้อย่างแข็งแรงด้วยการแบ่งประเภทนักท่องเที่ยวตามสไตล์ความชอบต่างๆ เราได้เลือกอินฟลูเอนเซอร์สองท่านนี้ ซึ่งมีความรักในสิ่งที่พวกเขาทำ และมีความกระตือรือร้นที่จะแบ่งปันความรักในสิ่งเหล่านั้นให้นักท่องเที่ยวคนอื่น ๆ ได้ฟัง โดยอินฟลูเอนเซอร์สองท่านนี้ จะร่วมกับเราในการบอกเล่าเรื่องราวและแบ่งปันประสบการณ์ของพวกเขาเอง ว่าสิงคโปร์ได้ทำให้ทุกความชอบที่ใช่ของพวกเขาเป็นจริงได้อย่างไรบ้าง ให้กับนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายผ่านช่องทางสื่อประเภทต่างๆ”
วิธีการโปรโมทแนวคิด Passion Made Possible: ทุกความชอบที่ใช่ เป็นไปได้ที่สิงคโปร์
     STB ได้ร่วมงานกับพาร์ทเนอร์จำนวนมาก เพื่อผสมผสานแนวคิด Passion Made Possible: ทุกความชอบที่ใช่ เป็นไปได้ที่สิงคโปร์ เข้ากับผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยว และโปรแกรมท่องเที่ยวต่างๆ โดยมีเป้าหมายเพื่อแบ่งปันเรื่องราวและประสบการณ์ของสิงคโปร์ในระดับที่ลึกขึ้น โดยการร่วมมือดังกล่าวได้รวมถึงการออกแบบโปรแกรมทัวร์ที่มีธีมเกี่ยวข้องกับ Passion Tribes ต่างๆ เพื่อเพิ่มส่วนประกอบการเล่าเรื่องในระดับที่ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น เช่น โปรแกรม Next Gen Hawkers Food Tour สำหรับนักท่องเที่ยวสไตล์ Foodies และ โปรแกรม Singapore Sideways Vespa Tour สำหรับนักท่องเที่ยวสไตล์ Explorers เป็นต้น
     ทั้งนี้ แบรนด์ใหม่ดังกล่าว จะถูกโปรโมทในช่องทางสื่อประเภทต่างๆ รวมถึงกิจกรรมภาคพื้นดินในตลาดประเทศต่างๆ ทั่วโลก
     สำหรับประเทศไทย STB ยังได้ร่วมมือกับ Wongnai หนึ่งในออนไลน์ แพลตฟอร์ม ด้านอาหารและไลฟ์สไตล์ที่โด่งดังที่สุดในประเทศไทย เพื่อผลิตคอนเทนต์พิเศษ ซึ่งนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับอาหารสิงคโปร์ เพื่อนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ชอบอาหารโดยเฉพาะ 
     ยิ่งไปกว่านั้น STB ได้จัดงาน สิงคโปร์ เฟสติวัล ระหว่างวันที่ 1 - 3 กันยายน 2560 ณ ลานอีเดน ชั้น 1 ศูนย์การค้า เซ็นทรัลเวิลด์ เพื่อให้นักท่องเที่ยวชาวไทยได้มาค้นหาความชอบที่ใช่ และทำให้เป็นจริงขึ้นได้ที่สิงคโปร์ ภายในงานเต็มไปด้วยกิจกรรมพิเศษมากมาย รวมถึงการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะจากขนมให้ดูกันสดๆ จากเชฟขนมหวานแถวหน้าของสิงคโปร์ เจนิส หว่อง” และการสาธิตทำอาหารเมนูเด็ดของสิงคโปร์ โดยเชฟชาวสิงคโปร์ เจ้าของรางวัลดาวมิชลิน เชฟไฮเคิล โจฮาริ
     ภายในงาน ยังมีข้อเสนอสุดพิเศษที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการของนักท่องเที่ยวทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นโปรโมชั่นสุดคุ้มจากสายการบิน Singapore Airlines, Scoot, Thai Lion Air, Jetstar Airways และเรือสำราญชั้นนำอย่าง Royal Caribbean Cruises ร่วมด้วยหลากหลายข้อเสนอดี ๆ จากสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมอย่าง Gardens by the Bay, Sentosa และ Resorts World Sentosa นอกจากนี้ ยังมีสิทธิพิเศษอื่นๆ จากตัวแทนการท่องเที่ยวชั้นนำที่ขนกันมาให้เลือกอีกมากมาย
###

คำกล่าวจากอินฟลูเอนเซอร์ ผู้ร่วมงาน สิงคโปร์ เฟสติวัล 2017

ชาคริต แย้มนาม นักแสดงชื่อดังที่รักอาหารเป็นชีวิตจิตใจ
     “จุดเริ่มต้นเกี่ยวกับความชอบด้านอาหารของผม เริ่มมาตั้งแต่ตอนเป็นเด็ก ผมเริ่มทำอาหารทานเองตอนไปเรียนต่างประเทศ และไม่เคยพลาดที่จะลองชิมเมนูใหม่ๆ อยู่เสมอ เนื่องจากผมชอบคิดสูตรเมนูในแบบฉบับของผมเอง ในมุมมองของผม สิงคโปร์เป็นอีกหนึ่งประเทศที่ทำให้ความชอบด้านอาหารเป็นจริงได้ เพราะมีวัฒนธรรมหลากหลายและผสมผสานกันได้อย่างลงตัว สะท้อนผ่านอาหารที่เป็นเอกลักษณ์ ตั้งแต่ร้านระดับมิชลินสตาร์ไปจนถึงร้านอาหารท้องถิ่น พอได้มาสัมผัสประสบการณ์การเที่ยวและทานอาหารที่สิงคโปร์ ทำให้รู้เลยว่าสิงคโปร์เต็มไปด้วยเสน่ห์ของอาหารที่น่าค้นหามากๆ ผมเชื่อว่าความมีใจรักกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง (Passion) สามารถผลักดันเราให้เปิดใจรับสิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ สำหรับคนรักอาหารทุกคน ถ้ามีโอกาสควรมาสัมผัสประสบการณ์และลองรสชาติอาหารหลากเมนูที่สิงคโปร์ด้วยตัวคุณเองครับ”

จิรภัทร พัวพิพัฒน์ (The Walking Backpack) บล็อกเกอร์ท่องเที่ยวชื่อดัง ซึ่งปัจจุบันอาศัยอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์

     “ความตื่นเต้นในชีวิตของผม คงหนีไม่พ้นการท่องเที่ยวและเดินทาง เพราะเป็นการเปิดมุมมองให้พบกับสิ่งใหม่ๆ เมื่อมีเวลาว่าง ผมจะชอบออกไปค้นหาสถานที่แปลกใหม่ เพื่อเติมแรงบันดาลใจให้ชีวิตมากขึ้น ผมเริ่มออกเดินทางอย่างจริงจังตั้งแต่ช่วงเรียนมหาวิทยาลัย และประเทศสิงคโปร์คือที่ที่ทำให้เส้นทางการเป็นนักเดินทางของผมเริ่มต้นขึ้น เพราะผมใช้ชีวิตอยู่ที่นี่มามากกว่า 10 ปี  บางคนอาจมองว่าสิงคโปร์ไม่มีสถานที่ให้ท่องเที่ยวและทำกิจกรรมมากนัก แต่ถ้าได้มีโอกาสมาเที่ยวสิงคโปร์ในมุมมองใหม่ จะพบว่าสิงคโปร์มีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม สถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่แฝงเอกลักษณ์เฉพาะตัว และอาหารที่แสนอร่อย หากคุณเป็นคนที่รักการเดินทาง สิงคโปร์เป็นประเทศที่ห้ามพลาดครับ

     เจนิส หว่อง เชฟขนมหวานแถวหน้าของสิงคโปร์ เจ้าของรางวัลมากมาย และเป็นผู้ก่อตั้งร้านขนมชื่อดัง 2am:dessertbar
     “ไม่มีคำใดที่จะอธิบายถึงที่มาของความสำเร็จของดิฉันได้มากเท่ากับคำว่า ความมีใจรักกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง (Passion) วงการอาหารของสิงคโปร์มีบทบาทสำคัญอย่างมากต่อเส้นทางอาชีพของดิฉัน และดิฉันภาคภูมิใจในการเป็นเชฟที่สามารถนำกลิ่นอายของสิงคโปร์เข้าไปผสมผสานกับเมนูอาหารจากหลากประเทศได้อย่างลงตัว ดิฉันตื่นเต้นที่จะได้ร่วมงานกับการท่องเที่ยวสิงคโปร์ และสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่ทานได้ในงาน สิงคโปร์ เฟสติวัล 2017 และได้แนะนำให้ชาวไทยได้รู้จักกับประเทศสิงคโปร์มากยิ่งขึ้น ผ่านทางรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่นของสิงคโปร์ 4 รสชาติด้วยกัน ได้แก่ น้ำตาลมะพร้าวใบเตย (Gula Melaka Pandan) กาแฟ (Kopi/ coffee) ใบ Laksa leaf และคาราเมลใบมะกรูด (Kaffir lime caramel)”

ไฮเคิล โจฮาริ เชฟชาวสิงคโปร์ เจ้าของรางวัลดาวมิชลิน
     “ความรักและหลงใหลในอาหาร คือสิ่งสำคัญที่ผลักดันให้ผมเป็นเชฟทุกวันนี้ และผมภูมิใจที่ได้เกิดและเติบโตมาในประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเป็นสถานที่แห่งความหลากหลายทางวัฒนธรมและสังคม
     ผมโชคดีที่ได้มีโอกาสฝึกฝนและได้รับความรู้จากการทำงานร่วมกับร้านอาหารชื่อดังมากมายในหลายประเทศ รวมถึงประเทศไทยด้วยเช่นกัน ผมได้ใช้ชีวิตและทำงานที่ประเทศไทยอยู่ระยะหนึ่ง และมีความผูกพันกับวัฒนธรรม รวมถึงรสชาติแบบไทยๆด้วย ซึ่งสิ่งเหล่านี้ได้ติดตัวผมมาในแง่เทคนิคการปรุงอาหารของผม ซึ่งผมมักจะผสมกลิ่นอายความเป็นไทยเข้าไปในเมนูอาหารของผมอยู่อย่างสม่ำเสมอ”

เกี่ยวกับการท่องเที่ยวสิงคโปร์
     การท่องเที่ยวสิงคโปร์ (Singapore Tourism Board - STB) เป็นหน่วยงานเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชั้นนำในด้านการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักในภาคการบริการของสิงคโปร์ ด้วยการสร้างพันธมิตรกับพาร์ทเนอร์ในอุตสาหกรรม และชุมชน ส่งผลให้การท่องเที่ยวสิงคโปร์สร้างให้สิงคโปร์เกิดภูมิทัศน์การท่องเที่ยวที่โดดเด่นและหลากหลาย การท่องเที่ยวสิงคโปร์ได้เปิดตัวแบรนด์แคมเปญใหม่ ภายใต้แนวคิด “Passion Made Possible: ทุกความชอบที่ใช่ เป็นไปได้ที่สิงคโปร์” เพื่อสร้างความแตกต่างให้กับสิงคโปร์ในฐานะจุดมุ่งหมายอันมีชีวิตชีวาที่สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนได้ปลดปล่อยและแสดง passion ของตนเองได้อย่างเต็มที่ ผู้สนใจสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.stb.gov.sg และ www.visitsingapore.com หรือติดตามผ่านทวิตเตอร์ได้ที่ @STB_sg (https://twitter.com/stb_sg)