ADS


Breaking News

พีแอนด์จีฉลองการดำเนินงาน 30 ปี ในประเทศไทยภายใต้แนวคิด “We Grow Together”ระบุ “นวัตกรรม” “ความเป็นผู้นำ” และ “ความเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม” คือหัวใจหลักในการขับเคลื่อนความสำเร็จ

     นายราฟฟี่ ฟาร์ฮาโด กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วย นางกรรณิการ์ จรัสอุไรสิน ผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ บริษัทพรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมแถลงข่าวครบรอบการดำเนิน 30 ปี พีแอนด์จีประเทศไทย ภายใต้แนวคิด “We Grow Together” มุ่งมั่นพัฒนาสุขอนามัย และความเป็นอยู่ที่ดีแก่ประชาชนไทย พร้อมด้วยการพัฒนาเศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม อย่างต่อเนื่อง มุ่งหวังพัฒนาให้เป็นองค์กรที่เป็นเลิศ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยจากรุ่นสู่รุ่น ระบุนวัตกรรม ความเป็นผู้นำ และความเป็นพลเมืองที่ดีต่อสังคม เป็นกุญแจขับเคลื่อนธุรกิจ ณ สำนักงานใหญ่ พีแอนด์จีประเทศไทย ชั้น 20 อาคารเอ็มโพเรียม ทาวเวอร์ เมื่อเร็วๆนี้