ADS


Breaking News

งาน “ตลาดนัดเปิดโลกผลงานวิจัยและนวัตกรรม” ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๔ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. ณ ห้องไปรษณีย์ฤดีสราญ ชั้น ๓ อาคารไปรษณีย์กลาง และศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ บางรัก กรุงเทพฯ


     ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กำหนดจัดงาน “ตลาดนัดเปิดโลกผลงานวิจัยและนวัตกรรม” ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๔ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. ณ  ห้องไปรษณีย์ฤดีสราญ ชั้น ๓ อาคารไปรษณีย์กลาง และศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ บางรัก กรุงเทพฯ โดย พลอากาศเอก ประจิน  จั่นตอง  รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานฯ และเป็นประธานการแถลงข่าว “เอกชน... คิดใหญ่... วิจัยจริง... มุ่งสู่ไทยแลนด์ ๔.๐” ในวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น.


ผลงานวิจัยที่จัดแสดงในตลาดนัดเปิดโลกผลงานวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 2  อาทิเช่น ...
-ผลิตภัณฑ์ลดริ้วรอยจากรวงข้าวดอกมะลิ 105
-เซรั่มเม็ดบีดจากสารสกัดข้าว
-สเต็มเซลล์จากจมูกข้าว
-ผลิตภัณฑ์น้ำนมข้าว
-เครื่องกำจัดมอดและไข่มอดในข้าวสาร
-สารสกัดลำไยเข้มข้น
-พันธุ์พืชใหม่กลุ่มกระเจียว
-น้ำยานาโนสำหรับเคลือบ
-ไอศกรีมมะม่วงโชคอนันต์
-การวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่เครื่องมือหนุนเสริม ความมั่นคง ของเศรษฐกิจฐานราก กรณีศึกษาพื้นที่ตำบลทับน้ำ-บ้านม้า อ.บางปะหัน จ.อยุธยา
-เครื่องผลิตก้อนเห็ดอัตโนมัติ
-การยืดอายุการเก็บรักษาเห็ดฟางในถุงพลาสติกชีวภาพย่อยสลายได้
-เรือโซลาร์เซลล์เกาะหมาก
-นวัตกรรมควบคุมการเจริญของผม และขนจากว่านมหาเมฆ
-ปืนวัดความปนเปื้อนฟอร์มาลินในอาหาร
-ฟ้าทะลายโจรต้านเชื้อไวรัสเริม และไวรัสมะเร็งปากมดลูก
-อาหารข้นหนืดตำรับไทยสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะกลืนลำบาก
-ช้อนอัจฉิยะวัดความเค็มออนไลน์
-สถาปัตยกรรมไต "วิถีไต วิถีล้านนา"
-กัลยาณิวัฒนา 3 ชุมชน 3 ชนเผ่า
-ตัวกวน หุ่นจำลองสำหรับฝึกการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน
-อินชา ขนมขบเคี้ยวเสริมโปรตีนสายพันธุ์ใหม่จากผลจิ้งหรีดผสมข้าวกล้อง
-ไถระเบิดดินดานแบบขาไถยกตัวได้โดยใช้แหนบ
 .........เป็นต้น ..............