ADS


Breaking News

ICN แต่งตั้งอันเดอร์ไรท์ เคาะราคาไอพีโอ 1.84 บาท

     นายมนชัย มณีไพโรจน์ (ที่ 3 ซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จำกัด (มหาชน) หรือ ICN ผู้ให้บริการรับเหมาวางระบบ รวมทั้งจำหน่ายอุปกรณ์และบำรุงรักษา พร้อมด้วย นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ (ที่ 3ขวา) กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ ICN ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกับผู้บริหารระดับสูงจากบริษัทหลักทรัพย์ ในฐานะผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายอีก 4 แห่ง ภายหลังเซ็นสัญญาลงนามเพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยกำหนดราคาไอพีโออยู่ที่ 1.84บาท/หุ้น เปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 8, 11-12 กันยายน 2560 และคาดว่าจะสามารถเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ในวันที่  15 กันยายนนี้ ณ หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ ชั้น 3 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย