ADS


Breaking News

โซแมท นวัตกรรมขจัดขยะอาหารอัจฉริยะ ร่วมตอกย้ำการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน ในงานนิทรรศการและนำเสนอผลงานแนวคิดการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ 2017

     นายวิวัฒน์ วงศ์พิวัฒน์  (ที่ 2 จากขวา) ผู้จัดการทั่วไป โฮบาร์ท (HOBART) ประเทศไทยและอินโดไชน่า ให้การต้อนรับ นายจักรพันธ์  ภวังคะรัตน์ (ที่ 2 จากซ้าย) รองประธานและกรรมการ สถาบันอาคารเขียวไทย ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมสมรรถนะของ โซแมท (SOMAT Pulper - Dehydrator)  เครื่องขจัดขยะอาหารอัจฉริยะ อย่างยั่งยืน ที่สามารถแปรสภาพขยะอาหารให้ เหลือเพียง 1 ใน 8 ส่วน โดย ผ่านกระบวนการ  บด คั้น และอบฆ่าเชื้อให้เป็นผงธุลี(ดิน) ในข้ามคืน  ไร้กลิ่นรบกวน สามารถนำมาประกอบหน้าดิน เพาะปลูกพืชสวนและลดโลกร้อน ตามแนวทาง zero landfill มีใช้แพร่หลายในอเมริกา รวมถึงช่วยลดค่าใช้จ่ายการขนถ่ายขยะในองค์กรได้อีกด้วย จึงนับเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมทางเลือกใหม่ เพื่อการพัฒนาเมืองให้น่าอยู่  ในงานนิทรรศการและนำเสนอผลงานแนวคิดการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ 2017  (Smart Cities - Clean Energy and 6th TGBI Expo 2017) ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา