ADS


Breaking News

efin จัดงานสัมมนา Next Series 2017 ตอน Portfolio Checker “ถ้าไม่รู้ว่าเทรดผิด ก็หมดสิทธิ์รวย”

     นายพรเลิศ เตชะรัตโนภาส (ที่ 8 ขวา) ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ออนไลน์แอสเซ็ท จำกัด หรือกลุ่มธุรกิจ efin พร้อมด้วย นาย วชิรเมษฐ์ ธเนศสถิตพงศ์ (ที่ 9 ซ้าย) ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด ถ่ายภาพร่วมกับผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนจากบริษัทหลักทรัพย์ ภายหลังจัดงานสัมมนา Next Series 2017 ตอน Portfolio Checker “ถ้าไม่รู้ว่าเทรดผิด ก็หมดสิทธิ์รวย” ณ ห้อง ออดิทอเรียม ชั้น 10 อาคารไซเบอร์เวิลด์ทาวเวอร์ เพื่อถ่ายทอดความรู้การ Trade Line บนโปรแกรมวิเคราะห์หุ้น efin StockPickUp ที่คิดค้นโดย efin และเปิดตัวระบบตรวจสอบการลงทุนในหุ้น เพื่อการลงทุนที่ดียิ่งขึ้นภายใต้ชื่อ Port Checker บนโปรแกรม efin Trade Plus โดยได้รับความสนใจจากผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนจากบริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำกว่า 26 แห่งรวมถึงนักลงทุนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก