ADS


Breaking News

เชิญเที่ยวงาน"ท่องเที่ยววิถีไทย วิถีถิ่น ดินแดนทวารวดี" ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์ ชมศิลปะ ชิมอาหาร 5 ชาติพันธุ์ ระหว่างวันที่ 17 - 20 สิงหาคมนี้ ณ สนามแข่งรถเสมอกัน จ.สุพรรณบุรี

     ​ว่ากันว่าเสน่ห์ของการท่องเที่ยววิถีไทยคือ การได้สัมผัสธรรมชาติ วัฒนธรรม และตัวตนของคนไทยที่เรียบง่าย จริงใจ อัธยาศัยดี และดินแดนหนึ่งที่รวมสิ่งต่างๆ เหล่านี้ได้ชัดเจนที่สุด เห็นจะหนีไม่พ้น “จังหวัดสุพรรณบุรี” ด้วยสำเนียงเสียง "เหน่อ" ที่เป็นอัตลักษณ์ สืบทอดกันยาวนานของคนสุพรรณ โดยไม่คิดจะเปลี่ยนแปลงให้เหมือนผู้อื่น บ่งบอกถึงความใสซื่อ ตัวตน และความภาคภูมิใจที่ได้เกิดบนดินแดนทวารวดี ที่มีประวัติศาสตร์แห่งนี้
 การแสดงศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
 สัมผัสถึงกลิ่นอายอาณาจักรทวารวดีกับบรรยากาศที่รายล้อมด้วยขนบธรรมเนียม ประเพณี ของแต่ละชาติพันธุ์
     ​เมื่อตั้งใจจะท่องเที่ยวดินแดนทวารวดีแห่งนี้ ทำให้ต้องเริ่มศึกษาตำนานเมืองสุพรรณและรู้ว่าในยุคอาณาจักรดินแดนอารยธรรม “ทวารวดี” จังหวัดสุพรรณบุรีถือว่าเป็นเมืองที่มีความโดดเด่นและมีเอกลักษณ์มาก เพราะมีชาติพันธุ์ต่างๆ อยู่อาศัยถึง 5 ชาติพันธุ์ ได้แก่ 1. ชาติพันธุ์ไทยทรงดำ 2. ชาติพันธุ์ลาวเวียง 3. ชาติพันธุ์ลาวครั่ง 4.ชาติพันธุ์ไทพื้นถิ่น และ 5. ชาติพันธุ์ไทจีน แต่ละชาติพันธุ์จะมีรูปแบบการใช้ชีวิต การประกอบอาชีพ ที่แตกต่างกันไป 
ชมวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ การแต่งกายของชนพื้นถิ่น พร้อมช้อปสินค้าของชนเผ่าต่างๆ
 ผักผลไม้สดๆจากชาวเขา ชาวบ้าน
     "สุพรรณบุรี" เป็นจังหวัดเก่าแก่อยู่ทางภาคตะวันตกของไทย มีอายุถึงยุคหินใหม่ประมาณ 3,500-4,000 ปี สืบต่อเนื่องกันเรื่อยมาจนถึงยุคสัมฤทธิ์และเหล็กอายุราว 2,500 ปี ล่วงเข้าสู่ยุคสุวรรณภูมิ ฟูนัน อมรวดีทวารวดี ลพบุรี อู่ทอง อยุธยา จวบจนถึงยุคปัจจุบัน เรื่องราวของเมืองอู่ทอง หรือจังหวัดสุพรรณบุรี กลายเป็นตำนานที่เล่าขานสืบต่อไปชั่วลูก ชั่วหลาน และวันนี้เมืองสุพรรณบุรี ก้าวสู่โลกกว้างอีกครั้ง กับการจัดงานท่องเที่ยววิถีไทย วิถีถิ่น ดินแดนทวารวดี “Suphanburi The History Of ASIA 
เก่ง-ธชย ประทุมวรรณ ร่วมแสดงในงานพิธีเปิดสุดอลังการ

      นายเสฐียรพงษ์ มากศิริ รองผู้ว่าราชการ จังหวัดสุพรรณบุรี เล่าให้ฟังว่า งานท่องเที่ยววิถีไทยวิถีถิ่นดินแดนทวารวดี “Suphanburi The History Of ASIA”ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติได้รับรู้ถึงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและอารยธรรมของเมืองสุพรรณบุรี โดยงานท่องเที่ยววิถีไทย วิถีถิ่นดินแดนทวารวดี “Suphanburi The History Of ASIA” นี้จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 17 – 20 สิงหาคม 2560  ตั้งแต่เวลา 10.00-22.00 น. ณ สนามแข่งรถเสมอกัน รวม 4 วัน โดยไฮไลท์ของงานเป็นการแสดงศิลปวัฒนธรรม ประเพณี การแสดงโชว์พร้อมแสง สี เสียง ด้วยเทคนิค 4D Mapping  การแสดงพลุประกอบแสง สี เสียง และบทเพลงพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทุกคืน 4 คืน 4 บทเพลง และการแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินดังทุกคืน พร้อมชมนิทรรศการผสมผสานกับการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของทั้ง 5 ชาติพันธุ์และเทคโนโลยี AR ที่ล้ำสมัย ทำให้ผู้เข้าชมได้สัมผัสถึงกลิ่นอายของความเป็นอาณาจักรทวารวดี กับบรรยากาศที่รายล้อมด้วยขนบธรรมเนียม ประเพณี ของแต่ละชาติพันธุ์ และการเลือกซื้อสินค้า OTOP ของจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นต้น
 ชิมขนมโบราณ หาทานยากเช่น ขนมกง และขนมฝีมือชาวบ้านมากมาย
 เบญจรงค์ สินค้าโอท็อป อ.บางปลาม้า
 เป็ดเจ๊ตี๋ สูตรไหหลำ เจ้าแรกตลาดสามชุกร้อยปี
 กุนเชียงปลาสลิด ลุงพงษ์ ลงพุง แห่งตลาดสามชุด
หมูแดดเดียว อร่อยชั้นเทพ เจ๊กิมยี่แห่งตลาดสามชุก
น้องพั๊นซ์ -วรกาญจน์ โรจนวัชร ร่วมพิธีเปิดและชิม


     นอกจากนี้ยังมีการจัดทำซีรีย์ชุด “รักเหน้อเหน่อ” (The History Love Secret) ที่จะนำเสนอประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมขนบธรรมเนียม ประเพณีของ 5 ชาติพันธุ์ในรูปแบบสมัยใหม่ โดยใช้การเล่าเรื่องผ่านตัวละครและสถานการณ์ที่ที่แตกต่างออกไป กระตุ้นให้เกิดความเข้าใจทั้งภาษา วัฒนธรรม วิถีชีวิต และบรรยากาศสถานที่ถ่ายทำจริง จะได้สัมผัสกับธรรมชาติ วิถีชีวิต ชาวบ้าน และชุมชนของแต่ละชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ ในพื้นที่อำเภออู่ทอง และอำเภอเดิมบางนางบวช อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยความพิเศษของซีรีย์ชุดนี้ มีเนื้อหาสอดแทรกเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ถึงพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น ที่ทรงช่วยเหลือประชาชนคนไทย ทั้งประเทศ ซึ่งรวมไปถึงชนเผ่าเก่าแก่ในจังหวัดสุพรรณบุรี ไม่ว่าจะเป็น พระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี, พระราชดำรัส ด้านการเกษตร,  เศรษฐกิจพอเพียงและการใช้ชีวิตอย่างพอดี เป็นต้น 
ปลาร้าสับสมุนไพร จากตลาดสามชุก 100 ปี
     พวกเราชาวสุพรรณบุรี ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าร่วมงาน งานท่องเที่ยววิถีไทย วิถีถิ่นดินแดนทวารวดี “Suphanburi The History Of ASIA” เริ่มตั้งแต่วันนี้ถึง 20 สิงหาคม 2560  ตั้งแต่เวลา 10.00-22.00 น. ณ สนามแข่งรถเสมอกัน อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี