ADS


Breaking News

ทีเอ็มบี เปิดตัวหนังโฆษณา “ได้อย่าง ไม่ต้องเสียอย่าง” นำโดยพรีเซนเตอร์หนุ่มหล่อ อาเล็ก ธีรเดช ชวนลูกค้าทีเอ็มบี โน ฟิกซ์ รับดอกสูง 1.6% เพียงแค่ใช้ ทีเอ็มบี

     ทีเอ็มบี เปิดตัวหนังโฆษณาชุดล่าสุด “ได้อย่าง ไม่ต้องเสียอย่าง” ตามแนวคิด Make THE Difference ที่มีความมุ่งมั่นในการตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า ซึ่งการพัฒนาผลิตภัณฑ์การเงินเข้าสู่ตลาดของทีเอ็มบี มีโจทย์ทางการตลาดหลักอยู่ที่การสร้างคุณค่าและประโยชน์ให้แก่ลูกค้าที่มาใช้บริการ ผ่านการติดตามรับฟังความคิดเห็น และศึกษารูปแบบการใช้บริการของธนาคาร เพื่อให้มั่นใจว่า ทีเอ็มบีสามารถตอบสนองความต้องการ รวมถึงส่งมอบประสบการณ์ที่ดีในการใช้บริการการเงินให้กับลูกค้า TMB ไม่หยุดนิ่งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ตอบสนองกับความต้องการลูกค้าอย่างแท้จริง  เหล่านี้จึงเป็นที่มาในการได้เล็งเห็นถึงการใช้งานของผู้ที่จะออมเงิน แต่ต้องการความยืดหยุ่นในการฝากถอน ในบัญชีที่ให้ดอกเบี้ยสูง แต่ไม่สามารถทำได้เพราะบัญชีดอกเบี้ยสูง มักจะมาพร้อมเงื่อนไขในการฝากเงินทั้งเรื่องของขั้นต่ำ และฝากเงินในระยะยาว เช่น 6เดือน 1ปี 2ปี ยิ่งถ้ามีการถอนออกก่อนกำหนด ก็จะทำให้ได้ดอกเบี้ยลดลง ด้วยเหตุนี้จึงทำให้มีผู้ใช้งานในบัญชีออมทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนต่ำ เป็นจำนวนมาก ที่กำลังมองหาบัญชีที่ทั้งเพื่อใช้ และเพื่อออม สามารถฝากและถอนได้ไม่จำกัด ในเวลาเดียวกัน ทั้งให้ดอกเบี้ยสูงไปในตัว
    ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นที่มาของการหนังโฆษณา “ได้อย่าง ไม่ต้องเสียอย่าง” ที่นำแสดงโดยพรีเซนเตอร์หนุ่มหล่อ  อาเล็ก ธีรเดช เมธาวรายุทธ ในรูปแบบของ Musical ที่จะมาเล่าเรื่องราวของบัญชี TMB No-Fixed บัญชีฝากไม่ประจำถอนได้ดอกสูงถึง 1.3% ตั้งแต่บาทแรกที่ฝาก และสามารถถอนเมื่อไรก็ได้เหมือนออมทรัพย์ ให้ความยืดหยุ่น ควบ 2 จุดเด่นภายในบัญชีเดียว และเพียงแค่ใช้ทีเอ็มบี ออลล์ ฟรี ควบคู่กันไป รับดอกเบี้ยพิเศษสูงถึง 1.6% ซึ่งช่วยตอบโจทย์ ของคนชอบใช้และชอบออมในเวลาเดียวกัน
     ลิ้งค์หนังโฆษณา “ได้อย่าง ไม่ต้องเสียอย่าง”  https://www.youtube.com/watch?v=wG2oPrmfl-o
โปรดักชั่นเฮ้าส์    :    Bingo Bingo
ผู้กำกับ    :    คุณบิน กิจขจรพงษ์
เอเยนซี่    :    Y&R
บริษัท    :    TMB
ผลิตภัณฑ์    :    บัญชี TMB No Fixed
ชื่อภาพยนตร์โฆษณา    :    ได้อย่าง ไม่ต้องเสียอย่าง
ความยาว    :    30 / 15 วินาที
เอเยนซี่    :    Y&R
ทีมงานสร้างสรรค์    :    คุณตรง        ตันติเวชกุล     (Chief Creative Officer)   
        คุณณัฏฐ์คเณศ   เรืองรุจเมธกุล    (Creative Director)
        คุณธนชัย    ชวิตรานุรักษ์    (Creative Group Head)
        คุณดุจดาว    เลิศชัยอนันต์    (Group Business Director)
        คุณปัญจนิสภ์    พัชรารักษ์    (Account Director)
        คุณวสิษฐา    เล่าเทียนไชย    (Account Manager)
        คุณชนาธิป     แพลูกอินทร์    (Account Executive )
        คุณวิศวุฒิ     นุชพุ่ม        (Producer)
โปรดักชั่นเฮ้าส์    :    Bingo Bingo
ผู้กำกับ    :    คุณบิน กิจขจรพงษ์
วัตถุประสงค์                    :     เพื่อสร้างการรับรู้ของบัญชี TMB No-Fixed กับกลุ่มผู้ใช้ธนาคาร และกระตุ้นการสมัคร  
     บัญชี  TMB No-Fixed โดยการสร้างให้ TMB No-Fixed เป็นบัญชีที่เหมาะกับผู้ใช้บัญชี
      ออมทรัพย์มากที่สุด เพราะเป็นบัญชีออมทรัพย์ที่ยืดหยุ่นได้ ให้ทั้งดอกเบี้ยสูงเหมือนฝาก
     ประจำ และยังให้ถอนเงินได้ ควบ 2 จุดเด่นภายในบัญชีเดียว


แนวความคิด                    :   นำความต้องการจากผู้ใช้บัญชีออมทรัพย์จริงในปัจจุบันที่ต้องการฝากเงินในบัญชีที่ให้ ดอกเบี้ยสูง แต่ไม่สามารถทำได้เพราะบัญชีดอกเบี้ยสูงจากธนาคารอื่นจะให้ดอกเบี้ยสูงก็ต่อเมื่อลูกค้ามีการเปิดบัญชีและฝากเงินในระยะยาว เช่น 6เดือน 1ปี 2ปี ซึ่งในระยะเวลาดังกล่าวลูกค้าจะไม่สามารถถอนเงินออกจากบัญชีได้ ผู้ใช้ธนาคารในปัจจุบันส่วนใหญ่จึงเก็บเงินออมในบัญชีเงินฝากที่สามารถถอนเงินได้แต่ให้ดอกเบี้ยต่ำเพราะอาจมีความจำเป็นต้องใช้เงิน พวกเขาจึงมองหาบัญชีเงินออมที่ยืดหยุ่น ยอมให้ได้ทั้งสองอย่าง คือ ได้ดอกเบี้ยสูง แต่ถอนเงินได้


เรื่องราว                            :   เปิดเรื่องที่ชายหญิงคู่หนึ่งกำลังคุยกันถึงันโลกแตกของบัญชีเงินฝาก ผู้ชายตัดพ้อขึ้น
     “ทำไมบัญชีที่ถอนได้ให้ดอกต่ำ ที่ให้ดอกสูงก็ถอนไม่ได้” ผู้หญิงก็ตอบกลับหน้าตายอมรับ  
 ชะตากรรม “ได้อย่าง ก็ต้องเสียอย่างอ่ะ”  แต่แล้วทันใดนั้น อาเล็กก็เดินตัดหน้าเข้ามา
 พร้อมกับ ร้องเพลงประโยคแรกว่า “ได้อย่าง ไม่ต้องเสียอย่าง เลือกเปลี่ยนมาเป็น No  
 Fixed ดีมั้ย” แล้วโลก ณ ขณะนั้นก็ดำเนินเรื่องราวแบบ Musical ชายหญิงทิ้งโบรชัวร์เงิน
 ฝากต่างๆ แล้วก็หมุนตัว 360 องศา เต้นไปตามจังหวะเพลง อาเล็กร้องเพลงต่อพร้อมเต้น
 ไปด้วย แต่คราวนี้อาเล็กไม่ได้ร้องคนเดียว แต่ชายหญิงคู่นั้นก็ร้องด้วย และไม่ใช่แค่นั้น
 ประชาชนที่อยู่ในบริเวณนั้น ก็ร้องเต้นตาม เป็นเมืองแห่ง Musical “ถอนได้ดอกก็สูงไง ได้
 1.3% ดอกสูงปรี๊ดดี” ตัดมาทุกคนร้องเพลงพร้อมเต้นอยู่ที่หน้าธนาคาร TMB อาเล็กถือ
 กระปุกออมสินหมูสีน้ำเงิน “เลือกออมกับ No Fixed ไง” แต่แล้วก็เกิดเรื่องเซอร์ไพรส์ขึ้นอีก
 เมื่อกลุ่มกระปุกออมสินหมูสีน้ำเงิน มาร่วมร้องเพลงด้วย “ฝากไม่ประจำ ถอนได้ดอกสูงดี”
 ตัดภาพมาประชาชนทุกคนกางแขนขึ้นฟ้าต้อนรับอย่างเบิกบาน  คู่ชายหญิงชูบัตร TMB All
 Free อาเล็กอุ้มกระปุกออมสินหมู พร้อมพูดขึ้น “รับดอกเพิ่มเป็น 1.6% เมื่อใช้คู่กับ TMB
 All Free นะคร้าบบบ”   โฆษกพูดปิดท้าย “TMB เปลี่ยน เพื่อให้ชีวิตคุณดีขึ้น


หนังโฆษณาแคมเปญนี้อาเล็กตั้งใจเป็นอย่างมากในการฝึกซ้อมเต้น และร้องเพลง  เพื่อที่จะให้เป็นหนังโฆษณาแนว Musical ที่ออกมาดีที่สุด ขนาดไปถ่ายละครต่างจังหวัดเลิก  เกือบเที่ยงคืน อาเล็กก็ยังขับรถกลับมาเพื่อมาอัดเสียงร้องเพลงใหม่ให้ผลงานออกมาดีที่สุดโดยไม่รู้สึกถึงคำว่าเหนื่อย เป็นสปิริตที่ยอดเยี่ยมมากๆ