ADS


Breaking News

“ชวนแม่มาเล่นบอร์ดเกม ที่ TK park”

     สำหรับลูกๆ วัยมันส์วันแม่ปีนี้หากยังไม่มีแผนไปไหนลองชวนแม่มาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ในโลกของบอร์ดเกม กับกิจกรรม TK Board Game Club ประจำเดือนสิงหาคม ซึ่งจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2560 นี้ เวลา 11.00-17.00 น. ณ อุทยานการเรียนรู้ TK park ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์  ทั้งนี้บอร์ดเกมเป็นเกมที่ให้ความสนุกสนานและเป็นสื่อการเรียนรู้ที่ดีที่ช่วยสร้างกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบแก่ผู้เล่น และเป็นตัวช่วยเสริมสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนฝูง และบุคคลในครอบครัวได้อย่างดีอีกด้วย โดยครั้งนี้กิจกรรม  TK Board Game Club จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 9 แล้ว และจะจัดอย่างต่อเนื่องเดือนละ 1 ครั้ง ในทุกๆ วันเสาร์ที่สองของแต่ละเดือน.