ADS


Breaking News

ทีซีซี แลนด์ แอสเสท เวิรด์ จัดกิจกรรมเพื่อสังคมเป็นปีที่ 5 ภายใต้โครงการ GIVE GREEN CBD SYNERGY POWER 2017

     โสมพัฒน์ ไตรโสรัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และวัลลภา ไตรโสรัส กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีซีซี แลนด์ แอสเสท เวิรด์ จำกัด ร่วมกับกรุงเทพมหานคร และผู้ประกอบการย่านสาทร จัดงานแถลงข่าวโครงการ “GIVE GREEN CBD : SYNERGY POWER 2017”  ซึ่งมุ่งรณรงค์ให้เกิดการมีส่วนร่วมที่จะทำประโยชน์ให้สังคม สิ่งแวดล้อม และชุมชน ด้วยการผนึกกำลังร่วมกันแบ่งปันและคืนความสุขให้สังคม ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ โดยมี ตัวแทนจากกรุงเทพมหานคร ร่วมงาน ในวันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30-15.00 น. ชั้น G อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ สาทร (สถานีรถไฟฟ้าช่องนนทรี)