ADS


Breaking News

สยามลวดเหล็กฯ รับรางวัล CSR-DIW Continuous Award 9 ปีซ้อน

     มร. ชอง เป๊ก ฮุง (คนกลาง) กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม จำกัด เข้ารับรางวัล CSR-DIW Continuous Award ประจำปี 2560 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ภายใต้โครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน ซึ่งในปีนี้ บริษัทฯ ได้รับรางวัลดังกล่าวติดต่อกันเป็นปีที่ 9 ตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง  โดยคำนึงถึงคุณภาพชีวิต ความปลอดภัยของพนักงาน ชุมชน ทรัพยากร ให้เติบโตและพัฒนาไปพร้อมกับธุรกิจ และสอดคล้องกับขีดความสามารถของโรงงาน เพื่อการอยู่ร่วมกันระหว่างภาคอุตสาหกรรมและชุมชนอย่างยั่งยืน ณ สโมสรทหารบก กรุงเทพมหานคร