ADS


Breaking News

พีแอนด์จีฉลองการดำเนินงาน 30 ปีในประเทศไทยภายใต้แนวคิด “We Grow Together” ระบุ “นวัตกรรม” “ความเป็นผู้นำ” และ “ความเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม” คือหัวใจหลักในการขับเคลื่อนความสำเร็จ

     กรุงเทพมหานคร, 24 สิงหาคม 2560 – บริษัทพรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด หรือ พีแอนด์จีประเทศไทย ผู้ผลิตแบรนด์สินค้าอุปโภคชั้นนำ อาทิ แพนทีน, เฮดแอนด์โชว์เดอร์, ยิลเลตต์, ดาวน์นี่, โอเลย์, แพมเพอร์ส และเอสเค – ทู, ฉลองการดำเนินงานครบรอบ 30 ปีในประเทศไทย ภายใต้แนวคิด “We Grow Together” ชู “นวัตกรรม” “ความเป็นผู้นำ” และ “ความเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม” เป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการขับเคลื่อน สู่ความสำเร็จของธุรกิจ พร้อมประกาศความมุ่งมั่นที่จะส่งมอบผลิตภัณฑ์คุณภาพเพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทย และเติบโตเคียงข้างสังคมไทยต่อไป 
     สำหรับแนวคิด “We Grow Together” ที่เป็นแนวคิดหลักของการเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 30 ปีการดำเนินการของ พีแอนด์จีประเทศไทยนั้น ยึดหลักปรัชญาการดำเนินธุรกิจของพีแอนด์จีที่ต้องการเข้าถึงและพัฒนาคุณภาพชีวิต และสังคม ทั้งวันนี้และส่งต่อรุ่นสู่รุ่น (Touching lives, Improving life, now and for generations to come) โดยเน้นด้านสุขอนามัย, ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น, ทั้งด้านเศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ผ่านความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกต่างๆ เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาร่วมกัน 
     นายราฟฟี่ ฟาร์ฮาโด  กรรมการผู้จัดการบริษัทพรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล (ประเทศไทย) จำกัด ได้กล่าวว่า   “ในวาระครบรอบ 30 ปีการดำเนินของพีแอนด์จีใประเทศไทย  ถือเป็นช่วงเวลาอันสำคัญที่พวกเราได้ร่วมฉลองความสำเร็จของการดำเนินธุรกิจและเป้าหมายในโครงการต่างๆในประเทศไทย ซึ่งพวกเรามีความมุ่งหวังที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ให้เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศ (Be the Best) ทั้งบุคคลากร และ แบรนด์สินค้า เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยให้ดีขึ้น ส่งต่อรุ่นสู่รุ่น เราสัญญาว่าจะเติบโตเคียงข้างไปพร้อมๆกับสังคมไทยในทุกๆย่างก้าว”
     นวัตกรรม : ด้วยนวัตกรรมอันทรงประสิทธิภาพของพีแอนด์จี ปัจจุบันพีแอนด์จีทั่วโลก ได้สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์คุณภาพได้มากกว่า 21 แบรนด์ ที่สามารถสร้างรายได้มากกว่า 1 พันล้านดอลล่าสหรัฐ (ประมาณ 3 หมื่นล้านบาท) ซึ่งประเทศไทยได้เป็นตลาดสำคัญในการจำหน่ายแบรนด์สินค้าระดับโลกเหล่านี้ อาทิ แพนทีน (Pantene), เฮด แอนด์ โชว์เดอร์ (Head & Shoulders), โอเลย์ (Olay), ยิลเลตต์(Gillette), มาช ทรี (March 3), ออรัล – บี (Oral-B) ดาวน์นี่ (Downy)  และแพมเพิร์ส (Pampers)
     นอกจากนี้พีแอนด์จีประเทศไทยได้ถูกกำหนดเป็นฐานการผลิตอันเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมระดับภูมิภาคเอเชีย เพื่อจำหน่ายภายในประเทศและส่งออกผลิตภัณฑ์ความงามที่มีกำลังการผลิตที่มากที่สุดอันดับหนึ่งในเอเชีย และเป็นอันดับสองของพีแอนด์จีทั่วโลก โดยมีมูลค่าส่งออกมากกว่าหลายร้อยล้านเหรียญสหรัฐไปสู่ประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค และในอีกหลายประเทศในต่างภูมิภาคตั้งอยู่ภายในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ จ.ฉะเชิงเทรา 
     ความเป็นผู้นำ : พีแอนด์จีเป็นบริษัทที่ได้รับการยอมรับว่ามีระบบการการพัฒนาบุคลากรภายในองค์กร ให้เติบโต เพื่อก้าวไปสู่การเป็นบริหารมืออาชีพในระดับสากล ด้วยนโยบายด้าน Diversity and Inclusions ที่ให้ความสำคัญกับความแตกต่าง ไม่ว่าจะเป็นเพศ เชื้อชาติ ศาสนา และ ความพร้อมด้านสถานที่ อุปกรณ์ต่าง และโปรแกรมต่างๆ เพื่อเอื้อต่อการพัฒนาบุคคลากรอย่างเหมาะสม โดยเฉพาะการสนับสนุนโอกาสความก้าวหน้าของพนักงานหญิง ในระดับผู้บริหาร สำหรับพีแอนด์จีประเทศไทย มีความภาคภูมิอย่างยิ่งที่ปัจจุบัน มีสัดส่วนของพนักงานหญิงกับชาย ในระดับผู้บริหารเท่าเทียมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงที่เป็นสุภาพสตรีคนไทย ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯได้แต่งตั้งกรรมการผู้จัดการบริษัท, ผู้จัดการโรงงาน และล่าสุดคือผู้อำนวยการฝ่ายขาย ซึ่งเป็นผู้หญิง และเป็นคนไทยคนแรกนับแต่ก่อตั้งบริษัทมา 30 ปีในประเทศไทย นับว่าเป็นการแสดงถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาบุคลากรอย่างเท่าเทียม และส่งเสริมพนักงานทุกคนให้นำศักยภาพของตนเองมาใช้ในการทำงานอย่างเต็มที่
     ความเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม : ถือเป็นอีกหนึ่งยุทธศาสตร์สำคัญในการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับองค์กร พนักงานพีแอนด์จีทุกคนจะได้รับการปลูกฝังความเป็นพลเมืองที่ดีในสังคม ในทุกๆกิจกรรมที่รับผิดชอบ มูลนิธิพีแอนด์จีประเทศไทยเพื่อสังคม องค์กรไม่แสวงผลกำไร ได้ถูกก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นการแสดงเจตนารมย์อย่างเป็นรูปธรรมของพีแอนด์จี ที่ต้องการบรรลุเป้าหมายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขอนามัย สิ่งแวดล้อม โดยร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆในการจัดตั้งโครงการต่างๆ เช่น โครงการน้ำดื่มปลอดภัยพีแอนด์จี โครงการมอบของขวัญเพื่อการเรียนรู้ โครงการสตรีไทยใส่ใจรับผิดชอบ โครงการสนามเด็กเล่นรีไซเคิลจากขวดแชมพูพีแอนด์จีเป็นต้น
     “เรายังคงมุ่งมั่นที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยอย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้จะให้ความสำคัญในการส่งเสริมศักยภาพสตรี, การพัฒนาธุรกิจ SMEs และการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” นายราฟฟี่ ฟาร์ฮาโด กล่าวทิ้งท้าย


เกี่ยวกับพรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล
     พีแอนด์จีเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องอุปโภค และบริโภคที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั่วโลกในมาตรฐานคุณภาพที่ดี โดยพีแอนด์จีมีแบรนด์สินค้าชั้นนำในเครือทั้ง ออลเวย์, แอมบิเพอร์, เอเรียล, เบาวท์ตี, ชาร์มิน,เครส, ดาวน์, ดาวน์นี, แฟรี, แฟบรีส, เกนน์, ยิลเลตต์, เฮด แอนด์ โชว์เดอร์, ลีเนอร์, โอเลย์, ออรัล-บี, แพมเพอร์ส, แพนทีน, เอสเค-ทู, ไทด์, วิคส์, และวิสเปอร์ ซึ่งมีโครงข่ายของบริษัทอยู่กว่า 70 ประเทศทั่วโลก สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมของพีแอนด์จีได้ที่ http://www.pg.com