ADS


Breaking News

2 ปี กอช. “ออมสบาย วิ่งได้บุญ”

กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) โดย นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลังและประธานคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ จัดงานแถลงข่าว “กอช. มินิมาราธอน” ครั้งที่ 1 Run for The Blind เนื่องในโอกาสครบรอบ 2 ปี เป็นกิจกรรมการวิ่งที่จัดขึ้นเพื่อการกุศลและเพื่อกระตุ้นการรับรู้เรื่องการออมเงินไว้ใช้ในยามชราภาพ ซึ่งรายได้ทั้งหมดจากการสมัครจะไม่หักค่าใช้จ่าย โดยจะนำไปมอบให้กับมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ซึ่งกิจกรรม “กอช. มินิมาราธอน” ครั้งที่ 1 Run for The Blind จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2560 ณ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) โดยภายในงานมีผู้สนับสนุนใจดีมากมาย อาทิ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
    นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลังและประธานคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ กล่าวว่า “การจัดกิจกรรม กอช. มินิมาราธอน ในครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกของ กอช. ที่จัดขึ้นเพื่อกระตุ้นการรับรู้เรื่องการออมเงินไว้ใช้ในยามชราภาพผ่านกิจกรรม “กอช. มินิมาราธอน” ครั้งที่ 1 Run for The Blind รายได้จากการสมัครโดยไม่หักค่าใช้จ่ายมอบให้กับมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ถือเป็นการทำบุญร่วมกันเนื่องในโอกาสที่ กอช. ครบรอบ 2 ปี ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการส่งเสริมเรื่องการดูแล รักษาสุขภาพกับคนทุกเพศทุกวัย ให้มีสุขภาพแข็งแรงยืนยาวเหมือนที่ กอช. ได้ส่งเสริมให้ ทุกคนมีเงิน ออม เสริมสร้างวินัย การออม และดูแลเงินออมของประชาชน เรียกได้ว่า “ออมเงิน ออมสุขภาพ” จึงอยากให้ประชาชนทุกคนมาใส่ใจเรื่องสุขภาพของตนเอง และสุขภาพเงินออม เพื่อให้มีเก็บ มีใช้ในยามชราภาพมากขึ้น ทั้งนี้ กอช. ถือเป็นหนึ่งในบทบาทที่สำคัญของรัฐบาล และยังเป็นหลักประกันให้กับตนเองชุมชน สังคม และประเทศชาติ ซึ่งปัจจุบันรัฐบาลโดยพลเอก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มุ่งเน้นการสร้างสวัสดิการยามชราให้กับประชาชนในหลายมิติ”
      สำหรับการแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ระยะทาง 5 กิโลเมตร และระยะทาง 10.5 กิโลเมตร ไม่จำกัดเพศและอายุ ผู้ที่เข้าเส้นชัยในระยะทาง 5 กม. ลำดับที่ 1 - 4 และผู้ที่เข้าเส้นชัยในระยะทาง 10.5 กม. ลำดับที่ 1 - 4 จะได้รับโล่รางวัล และผู้ชนะการแข่งขันวิ่งทั้งระยะ 10.5 กม. และ 5 กม. จะได้รับรางวัล ดังนี้
      1. ผู้เข้าเส้นชัยลำดับที่ 1 มอบเงินรางวัล 3,000 บาท
      2. ผู้เข้าเส้นชัยลำดับที่ 2 มอบเงินรางวัล 2,000 บาท
      3. ผู้เข้าเส้นชัยลำดับที่ 3 มอบเงินรางวัล 1,000 บาท
      4. ผู้เข้าเส้นชัยลำดับที่ 4 มอบเงินรางวัล 800 บาท
      5. ผู้เข้าเส้นชัยลำดับที่ 5 มอบเงินรางวัล 500 บาท
     ติดตามรายละเอียดและร่วมสมัครร่วมการแข่งขันได้ที่ http://minimarathon.nsf.or.th ค่าสมัคร 100 บาท เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป จำนวน 800 คน โดยนำหลักฐานการโอนเงินติดต่อรับเสื้อและหมายเลขวิ่งในวันที่ 25 สิงหาคม 2560 ณ บริเวณชั้น 1 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนราชวิถี แขวงพญาไท เชตราชวิถี กรุงเทพฯ ตั้งแต่เวลา 10.00 - 16.00 น. และ วันที่ 26 สิงหาคม 2560 ณ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) ตั้งแต่เวลา 10.00 - 18.00 น. ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 061 872 0006 หรือ 063 379 0008