ADS


Breaking News

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครและซินนาคอร์ประกาศเปิดตัว Zimbra Innovation Program

มุ่งพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มพูนความรู้และความสามารถทางเทคนิคในการสร้างและพัฒนาซอฟต์แวร์บริการต่าง ๆ บนแพลตฟอร์มอีเมล์และแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกัน
     กรุงเทพมหานคร ,ประเทศไทย , วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2560 – ณ โรงแรมอนันตราสยาม ได้มีการจัดแถลงข่าวและพิธีการลงนามความร่วมมือกัน (mou) ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร (MUT) และซินนาคอร์ (Nasdaq : SYNC) ในโครงการ  Zimbra Innovation Program โครงการนี้มีเป้าหมายมุ่งเน้นการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางเทคนิคและทักษะในการคิดเชิงวิพากย์ที่จำเป็นต่อการพัฒนาโซลูชั่นซอฟต์แวร์ให้แก่นักศึกษาเพื่อนำไปพัฒนาต่อยอด และสนับสนุนความมุ่งมั่นของรัฐบาลไทยในการก้าวเป็นดิจิทัลฮับแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มุ่งพัฒนาให้บริการของรัฐแก่ภาคการศึกษา การลงทุน การท่องเที่ยว และอื่น ๆ ให้ดีขึ้นโดยใช้ดิจิทัลตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของรัฐบาลไทยที่พึ่งประกาศเมื่อเร็ว ๆ นี้
     โครงการนี้จะเป็นหลักสูตรที่ให้ความรู้ครบถ้วนจำเป็นสำหรับอาชีพนักพัฒนาซอฟต์แวร์ (developer) โดยเฉพาะในระบบเปิด (opensource) มีเนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่ ระบบปฏิบัติการลินุกซ์ , ระบบเสมือนจริง (virtualization) , messaging platform (Zimbra) , ระบบรักษาความปลอดภัยและระบบเครือข่าย พร้อมทั้งออกใบรับรองความสามารถในการผ่านหลักสูตรให้โดยทางคณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร (IST MUT) ให้แก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ทั้งเป็นหลักสูตรและการเปิดอบรมระยะสั้น โดยทางคณะมีความพร้อมในด้านอุปกรณ์ทันสมัยสำหรับการเรียนการสอนและการวิจัยอย่างครบครันอันได้แก่ระบบการต่อเชื่อมสัญญาณ Wi-Fi ที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ของมหาวิทยาลัย ห้องปฏิบัติการสำหรับการวิจัยและมีการติดตั้งคอมพิวเตอร์เพียงพอสำหรับสนับสนุนการทำกิจกรรมทางวิชาการและการเรียนการสอนในคณะ นอกจากนั้นยังได้รับการสนับสนุนแพลตฟอร์มอีเมล์ Zimbra จากทางซินนาคอร์เพื่อให้บริการแก่นักศึกษาและบุคลากรของทางมหาวิทยาลัยมหานครอีกด้วย
     “มีความต้องการนักพัฒนาซอฟต์แวร์มากกว่าผู้ดูแลระบบในตลาดไอทีของประเทศไทยจำนวนมาก แต่ปัจจุบันบุคลากรในประเทศยังขาดการฝึกอบรมทางวิชาชีพและเทคโนโลยีที่จำเป็นอย่างเพียงพอ การร่วมมือกันกับซินนาคอร์จะช่วยพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนทางวิชาการของเราให้ก้าวหน้าขึ้นมาก ทำให้เราสามารถผลิตบุคลากรที่มีความสามารถที่จำเป็นเพียงพอที่จะผลักดันประเทศไทยให้บรรลุเป้าหมายทางดิจิทัล หรือ Thailand 4.0 ได้แถลงโดยรองศาสตราจารย์สุเจตน์ จันทรังษ์ (D.ENG) อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
     “เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ในการเปิดตัว Zimbra Innovation Programโครงการนี้จะให้การอบรมความรู้ความสามารถที่จำเป็นทางด้านการพัฒนาระบบเปิดแก่นักศึกษาซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญที่มีความจำเป็นแก่ประเทศไทยในการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางซอฟต์แวร์ขึ้นมาเพื่อขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ และขณะเดียวกันเราจะได้ผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากมาช่วยให้บริการแก่ลูกค้าในตลาดประเทศไทยที่กำลังเจริญเติบโต ถือว่าเป็นโครงการนำร่องความร่วมมือระหว่างเรากับสถาบันการศึกษาเป็นครั้งแรก  โดยในอนาคตจะมีการขยายความร่วมมือนี้ไปยังมหาวิทยาลัยในภูมิภาคอื่น ๆ ของโลกต่อไป” แถลงโดยคุณเบรนท์ ริเมส รองประธานฝ่ายบริหารการขายและการตลาดของซินนาคอร์
     ตลาดอีเมล์ทั่วโลกกำลังเติบโต มีการคาดการณ์ว่าภายในปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) เกือบครึ่งหนึ่งของประชากรโลกที่เป็นผู้ใหญ่จะมีบัญชีอีเมล์(1)ใช้งาน  ดังนั้นอนาคตของอีเมลจึงดูสดใส ซินนาคอร์และพันธมิตรมีพันธกิจที่จะทำให้เกิดความตื่นตัวครั้งใหม่ในการใช้อีเมล์เกิดขึ้นมาได้ เมื่อเร็วๆ นี้ ซินนาคอร์ได้เผยแพร่สมุดปกขาวเรื่อง "ยุคแห่งการตื่นตัวครั้งใหม่ของอีเมล์ (Emails Renaissance)" โดยระบุถึงการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของผู้บริโภค ในเรื่องทัศนคติ และอุปนิสัยในการใช้อีเมล์ ความท้าทายหลักที่ผู้ให้บริการอีเมล์ต้องเผชิญและประโยชน์จากการนำแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันมาใช้จะเป็นตัวเร่งให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ ขึ้น ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการร่วมเป็นพาร์ทเนอร์ของ Zimbra ได้ที่ https://www.zimbra.com/partners/become-partner/
     Zimbra  คือ ผลิตภัณฑ์หนึ่งของซินนาคอร์  ที่เชื่อมต่อผู้คนและข้อมูลด้วยซอฟต์แวร์ความร่วมมือที่มีเอกภาพประกอบด้วย อีเมล ปฏิทิน การแบ่งปันไฟล์ การสนทนาพูดคุยและวีดีโอแชท  Zimbra รองรับเมล์บ็อกซ์มากถึง 500 ล้านเมล์บ็อกซ์และทำงานร่วมกับพันธมิตร 1,500 รายทั่วโลก มีลูกค้าองค์กรมากกว่า 2,500 ราย ลูกค้าภาครัฐ 1,000 ราย และมีผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตกว่า 120 รายที่ให้ความเชื่อมั่นในเทคโนโลยีของ Zimbra
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร (Mahanakorn University of Technology : MUT) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2533 โดยมุ่งเน้นทางด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วตลอดมา โดยหลักสูตรได้รับการยอมรับในระดับประเทศว่าเป็นผู้นำในมาตรฐานการสอนทางเทคโนโลยี ความสำเร็จล่าสุดคือการได้รับการรับรองมาตรฐานในกลุ่มสถาบันเน้นการผลิตบัณฑิตและวิจัยจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา   (สมศ.) โดยได้คะแนน 4.86 จาก 5 คะแนน ระดับผลการประเมิน ดีมาก เมื่อปี พ.ศ. 2551 ตลอดเวลาที่ผ่านมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยทางด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย
ซินนาคอร์ (Synacor)
ซินนาคอร์ (Nasdaq: SYNC) คือพันธมิตรด้านการพัฒนาเทคโนโลยี ด้านการให้บริการหลายแพลตฟอร์ม และด้านการแบ่งปันรายได้ร่วมกันที่ได้รับความเชื่อถืออย่างสูงจากผู้ให้บริการวีดีโอ ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตและโทรคมนาคม ผู้ผลิตอุปกรณ์ต่าง ๆ  รัฐบาลและองค์กรเอกชนขนาดใหญ่ทั่วโลก พันธกิจของซินนาคอร์คือการช่วยเหลือและสนับสนุนให้ลูกค้าของซินนาคอร์มีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกับลูกค้าของพวกเขา ลูกค้าใช้แพลตฟอร์มเทคโนโลยีและบริการของซินนาคอร์ในการขยายธุรกิจของตนและขยายความสัมพันธ์แบบบอกรับเป็นสมาชิก (subscriber) กับลูกค้าของตน ซินนาคอร์ยังให้บริการบริหารจัดการเว็บพอร์ทอล บริการโซลูชั่นการโฆษณา บริการแพลตฟอร์มอีเมล์และแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกัน รวมถึงโซลูชั่นด้านวีดีโอครบวงจร และจัดการการระบุเอกลักษณ์ของบุคคลบนคลาวด์ ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติ่มได้ที่ www.synacor.com

Radical Group. “2016 Annual Email Report.”