ADS


Breaking News

LHBANK ประกาศความสำเร็จผนึก CTBC Bank ไต้หวัน ครั้งประวัติศาสตร์ “รมว.คลัง-ผู้ว่าแบงก์ชาติ” ร่วมแสดงความยินดี หลัง CTBC Bank ทุ่มเงินกว่า 1.6 หมื่นล้าน ร่วมลงทุนถือหุ้นกว่า 35% ช่วยเสริมความแข็งแกร่ง และเพิ่มศักยภาพบริการ 3 ด้าน “เทรดไฟแนนซ์-ดิจิตอลแบงกิ้ง-Wealth Management”

บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ LHBANK บริษัทแม่ของกลุ่มการเงินแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ประกาศความสำเร็จในการร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ กับ CTBC Bank โดย นางศศิธร พงศธร  (ฉัตรศิริวิชัยกุล) กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่าวันนี้ (4 ส.ค.) บริษัทได้รับเกียรติจาก นายอภิศักดิ์  ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และดร.วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นประธานในพิธีประกาศความสำเร็จการร่วมเป็นพันธมิตร ภายใต้สโลแกน Together Toward Success นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับเกียรติจาก  Mr.Morris Li  Vice Chairman CTBC Bank, นายรัตน์ พานิชพันธ์ ประธานกรรมการ บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และคณะผู้บริหารระดับสูง เข้าร่วมงานประกาศความสำเร็จในครั้งนี้ด้วย
การร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจระหว่าง LHBANK และ CTBC BANK ในครั้งนี้นับเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ของการรวมพลัง  โดยการนำความรู้ ความเชี่ยวชาญ และจุดแข็งของทั้งสององค์กรมาเสริมสร้างความสามารถ ในการแข่งขันการให้บริการด้วยมาตรฐานระดับสากล  โดยหัวใจสำคัญของความร่วมมือในครั้งนี้ คือ เพื่อรองรับการเติบโตและการขยายธุรกิจต่างประเทศ พร้อมกับการยกระดับการให้บริการด้านเทรดไฟแนนซ์ (Trade Finance)  ด้านการบริการการเงินส่วนบุคคล (Wealth Management) และด้านดิจิตอล แบงกิ้ง (Digital Banking) เนื่องจาก CTBC BANK มีความชำนาญเป็นอย่างมาก
หลังจากที่ LHBANK ได้รับเงินค่าหุ้นเพิ่มทุนจาก CTBC BANK จำนวน 16,599 ล้านบาท เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมาเรียบร้อยแล้ว ทำให้โครงสร้างผู้ถือหุ้นของ LHBANK ในปัจจุบัน CTBC BANK ถือหุ้น 35.617%  เป็นสัดส่วนเท่ากับการถือหุ้นรวมกันของ บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ที่ถือหุ้นร้อยละ 21.879  และบริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ที่ถือหุ้นร้อยละ 13.738
โดยเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา บริษัทได้ปรับโครงสร้างกรรมการ และโครงสร้างองค์กร เพื่อรองรับการพัฒนาบริการให้ก้าวสู่ระดับสากล ซึ่งแต่งตั้งกรรมการจาก CTBC BANK 3 ท่าน ได้แก่ Mr. Shih, Jiing Fuh และ Mr.Wu, Kuo Chin และรศ. ดร. สุปรียา ควรเดชะคุปต์  ขณะเดียวกันในเดือนสิงหาคมนี้ ทาง CTBC BANK จะส่งผู้บริหารมาช่วยดูแลงานด้านดังกล่าว  
นางศศิธร กล่าวเพิ่มเติมว่า การดำเนินงานของธนาคารได้ก้าวเข้าสู่ปีที่ 12 ซึ่งถือเป็นปีที่มีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญและยิ่งใหญ่เพื่อปูทางให้กลุ่มการเงินแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ มีความเข้มแข็งในทุกด้าน ปัจจุบัน LHBANK มีสินทรัพย์รวม 224,000 ล้านบาท เติบโตจากสิ้นปีก่อนร้อยละ 6.8 มีสินเชื่อเพื่อธุรกิจร้อยละ 66 สินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือเอสเอ็มอีร้อยละ 15 และสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยร้อยละ 19 และมีสินเชื่อด้อยคุณภาพ หรือ NPL อยู่ในระดับต่ำเพียงร้อยละ 2.0 ของเงินให้สินเชื่อรวม ความร่วมมือกันในครั้งนี้ นอกจากจะเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจของ LHBANK แล้ว ยังทำให้เงินกองทุนรวมเพิ่มขึ้นอยู่ที่ร้อยละ 23.7
สำหรับแผนธุรกิจครึ่งหลังปี 2560 การทำงานร่วมกับ CTBC BANK ซึ่งเป็นธนาคารชั้นนำระดับเอเชีย จะทำให้ธนาคารเป็นที่รู้จักมากขึ้น และช่วยให้ขยายฐานลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ตลอดจนการนำเทคโนโลยีทันสมัย มาใช้เพื่อเสริมความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งสิ่งแรกๆ ที่จะทำร่วมกัน จะเป็นเรื่องของการ Set up ระบบ เพื่อพัฒนาศักยภาพการแข่งขันด้าน Digital Banking และ Trade Finance ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพของสาขาให้เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน (Financial Advisory) อย่างมืออาชีพ และจากการมีเงินกองทุนที่แข็งแกร่งขึ้น จะช่วยให้ธนาคารสามารถขยายฐานลูกค้าสินเชื่อได้มากขึ้น โดยเฉพาะฐานลูกค้าธุรกิจรายใหญ่ โดยมีเป้าหมายเติบโต  อย่างมีคุณภาพที่ร้อยละ 10-15
นางสาวเยาวลักษณ์ อร่ามทวีทอง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (LH Securities) กล่าวว่าผลการดำเนินงานครึ่งปีแรกของปี 2560 บริษัทมีกำไรสุทธิ จำนวน 57.7 ล้านบาท เป็นรายได้จากค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจำนวน 63.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 49.36 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2559 ซึ่งถือว่ามีอัตราการเติบโตค่อนข้างดี เมื่อเทียบกับอัตราการเติบโตของตลาดหลักทรัพย์ ปัจจุบันบริษัทมี Market Share อยู่ที่ร้อยละ 0.60 เพิ่มขึ้น  ร้อยละ 76.47 จากสิ้นปี 2559
หลังจากกลุ่มการเงินแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ได้ร่วมเป็นพันธมิตรกับ CTBC BANK ในครั้งนี้ บริษัทจะมีความได้เปรียบในด้านการแข่งขัน รวมถึงการขยายฐานลูกค้าบุคคลและลูกค้าสถาบันเพิ่มมากขึ้น เพราะจากความเชี่ยวชาญของ CTBC BANK โดยเฉพาะด้าน Digital Banking และด้านการบริหารการเงินส่วนบุคคล (Wealth Management) ที่บริษัทจะนำมาปรับใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการด้านระบบเทคโนโลยี (Fin Tech) เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าเพิ่มมากขึ้น
นางจันทนา กาญจนาคม กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (LH Fund) กล่าวว่าภาพรวมผลการดำเนินงานการบริหารจัดการกองทุนปี 2560 อยู่ในระดับที่น่าพอใจ โดยเมื่อช่วงต้นปี เราได้ให้ความสำคัญอย่างเข้มงวดกับการคัดเลือกตราสารหนี้ เช่น เน้นลงทุนเฉพาะตราสารหนี้ที่มีคุณภาพ และได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับลงทุนได้ (Investment grade) ดังนั้นจะเห็นว่าในช่วงที่ผ่านมาบริษัทสามารถแก้ไขปัญหาโดยไม่ได้รับผลกระทบจากการผิดนัดชำระหนี้ จากบริษัทผู้ออก ตราสารหนี้ ประเภทที่ไม่ได้รับการจัดอันดับ (Non-rate) หรือประเภทที่ได้รับการจัดอันดับต่ำกว่าระดับที่ลงทุนได้ (Non-investment grade) แต่อย่างใด อีกทั้งแนะนำนักลงทุนลดความเสี่ยงด้านเครดิต (ความเสี่ยงด้านการผิดนัดชำระหนี้) ของตราสารหนี้ โดยในช่วงปลายปี 2559 LH Fund  มีขนาดกองทุนรวมที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการทั้งสิ้นประมาณ 70,000 ล้านบาท 
ปัจจุบันมีกองทุนที่ได้รับการจัดอันดับ 5 ดาวจาก Morningstar ได้แก่ กองทุนเปิด แอล เอช โกรท (LHGROWTH) กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ ชนิดจ่ายเงินปันผล (LHDEBT-D) และกองทุนเปิด แอล เอช เฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ (LHFLRMF)
ในปีนี้ LH Fund มีแผนออกกองทุนใหม่อย่างต่อเนื่อง ทั้งกองทุนที่มีนโยบายลงทุนในไทยและในต่างประเทศ เพื่อเป็นทางเลือกในการกระจายการลงทุนและเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนที่ดี  รวมทั้งวางเป้าหมายที่จะเพิ่มขนาดกองทุนภายใต้การบริหารจัดการเพิ่มขึ้นอีก เพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าที่เกิดจากความร่วมมือกับทาง CTBC BANK และเพิ่มส่วนแบ่งตลาดในอุตสาหกรรมให้มากขึ้น โดยอาศัยความเชี่ยวชาญการบริหารจัดการภายใต้กลยุทธ์ Asset Allocation ที่กระจายการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีแก่นักลงทุน