ADS


Breaking News

ประกาศผล 11 ทีมสุดท้าย เข้าชิงชัย “กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว” ปีที่ 11

นางศิริพร นพวัฒนพงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย ร่วมแสดงความยินดีกับ 11 ทีมสุดท้ายที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศในโครงการ “กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว” ปีที่ 11 ซึ่งธนาคารกรุงไทย จัดขึ้นเพื่อปลูกฝังความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมการใช้นวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ปัญหาของชุมชน โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และปวช.ทั่วประเทศ ส่งแผนงานการดำเนินโครงงานที่จะช่วยพลิกฟื้นชุมชนด้วยวิถีเศรษฐกิจพอเพียง เข้าประกวดชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษารวม 2.3 ล้านบาท โดยนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการต่างได้รับประสบการณ์ใหม่และได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติผ่าน Workshopตลอด 3 วัน ในหัวข้อ เทคนิคการนำเสนอแผนงานและการสื่อสารกับชุมชน โดย ครูเงาะ รสสุคนธ์ กองเกตุ ครูสอนการแสดงชื่อดัง รวมทั้งได้รับแนวคิดและความรู้ที่มีคุณค่าจากการบรรยายเรื่อง เดินตามรอยเท้าพ่อยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดย อาย กมลเนตร เรืองศรี นักแสดงและนักเขียน และ "การตลาดและการบริหารโครงการแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง" โดย ดร.สมชาติ วิศิษฐชัยชาญ อุปนายกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ซึ่งทั้ง 11 ทีมจะเริ่มดำเนินโครงงานจริง โดยผู้บริหารธนาคารจะลงพื้นที่ร่วมสังเกตการณ์ให้คำแนะนำ และจะประกาศผลผู้ชนะเลิศในวันที่ 6 ตุลาคม 2560
     สำหรับ 11 ทีมสุดท้ายที่ผ่านเข้ารอบไปชิงชนะเลิศ ได้แก่ ทีมลูกพระวิษณุ จากวิทยาลัยการอาชีพไชยาทีม MPS PAPER จากโรงเรียนมีชัยพัฒนา ทีม WS Power จากโรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ ทีมปอดบำบัดจากโรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ ทีมฟื้นฟูภูมิปัญญา ตามรอยพ่อ อย่างพอเพียง จากโรงเรียนปิยะบุตร์ ทีม Black Panther จากโรงเรียนศึกษานารีวิทยา ทีมอัญมณี แห่งท้องทุ่ง จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ทีมไทบ้าน จากโรงเรียนแก่งคอย ทีมเขาน้อย จากโรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม ทีมเมล็ดพันธุ์แห่งความพอเพียง Seed Of Sufficiency จากโรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์ ทีม WE ARE CARBON จากโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)