ADS


Breaking News

รายงานความปลอดภัยของประเทศไทย ไตรมาสที่ 2 ปี 2017 (เมษายน – มิถุนายน 2560)

     รายงานความปลอดภัย มีข้อมูลเฉพาะของแต่ละประเทศ เป็นข้อมูลที่ได้จาก Kaspersky Security Network หรือ KSN ซึ่งเป็นเทคโนโลยีคลาวด์ในผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของแคสเปอร์สกี้ แลป ข้อมูลนี้ยังประกอบเป็นส่วนหนึ่งของรายงาน Kaspersky Security Bulletin และรายงาน Statistics and Threats Overview ระดับโลกอีกด้วย

ข้อมูลสำคัญ
เหตุการณ์โจมตีมัลแวร์ทางอินเทอร์เน็ตสำหรับประเทศไทย
- ในช่วงเดือนเมษายน - มิถุนายน 2017 ผลิตภัณฑ์ของแคสเปอร์สกี้ แลป ตรวจจับเหตุการณ์โจมตีมัลแวร์ทางอินเทอร์เน็ตเฉพาะที่เป็นมัลแวร์ติดยี่สิบอันดับแรก ได้ทั้งสิ้น 61,978 เหตุการณ์ จากคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้บริการ KSN ในประเทศไทย
- ผู้ใช้งานจำนวน 8.94% ถูกโจมตีด้วยภัยคุกคามจากเว็บไซต์ในช่วงเวลาดังกล่าว
- ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 72 ของโลกที่ถูกโจมตีด้วยภัยคุกคามที่เกิดจากการท่องเว็บไซต์

เหตุการณ์โจมตีมัลแวร์แบบโลคอลสำหรับประเทศไทย
- ในช่วงเดือนเมษายน - มิถุนายน 2017 ผลิตภัณฑ์ของแคสเปอร์สกี้ แลป ตรวจจับเหตุการณ์โจมตีมัลแวร์แบบโลคอลเฉพาะที่เป็นมัลแวร์ติดยี่สิบอันดับแรก ได้ทั้งสิ้น 77,916 เหตุการณ์ จากคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้บริการ KSN ในประเทศไทย
- ผู้ใช้งานจำนวน 9.9% ถูกโจมตีด้วยภัยคุกคามจากเว็บไซต์ในช่วงเวลาดังกล่าว
- ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 69 ของโลกที่ถูกโจมตีด้วยภัยคุกคามประเภทนี้
เหตุการณ์โฮสต์มุ่งร้ายสำหรับประเทศไทย
- ในช่วงเดือนเมษายน - มิถุนายน 2017 ผลิตภัณฑ์ของแคสเปอร์สกี้ แลป ตรวจจับเหตุการณ์มุ่งร้ายที่เกิดจากมัลแวร์ที่โฮสต์ในประเทศไทย ได้ทั้งสิ้น 71,558 เหตุการณ์
- ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 35 ของโลกที่มีเหตุการณ์โฮสต์มุ่งร้ายมากที่สุด