ADS


Breaking News

ICN เปิดบ้านต้อนรับนักวิเคราะห์

     นายมนชัย มณีไพโรจน์ (ที่ 6 ขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จำกัด (มหาชน) หรือ ICN ผู้ประกอบธุรกิจให้บริการรับเหมาวางระบบสื่อสารโทรคมนาคมแบบครบวงจรโดยใช้อุปกรณ์จากผู้ผลิตชั้นนำจากต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น Nokia Alcatel-Lucent และ Huawei เป็นต้น รวมทั้งยังจัดจำหน่ายอุปกรณ์เพื่อใช้ทดแทน และให้บริการบำรุงรักษาโครงข่ายระบบสื่อสารโทรคมนาคม โดยผู้บริหารบริษัทฯ ถ่ายภาพร่วมกับนายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ (ที่ 6 ซ้าย)กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ในโอกาสต้อนรับนักวิเคราะห์และให้ข้อมูลบริษัทเพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO)ในงาน Analyst Meeting  ณ ห้องประชุม อาคาร ดี.เจ.เค ถนนสุคนธสวัสดิ์ เมื่อเร็วๆนี้