ADS


Breaking News

โกลบอลเฮ้าส์ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม จ.นครพนม

     บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ผู้นำศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านอันดับ 1 ของเมืองไทย นำทีมผู้บริหาร และพนักงานร้านโกลบอลเฮ้าส์ สาขานครพนม ร่วมมอบน้ำดื่มจำนวน 300 โหล เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเขตจังหวัดนครพนม โดยมีเจ้าหน้าที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด เป็นผู้รับมอบ ณ ศูนย์รับบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย บริเวณศาลากลาง จังหวัดนครพนม