ADS


Breaking News

CtrlShift แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีโฆษณาระดับสูง เสริมประสิทธิภาพโมเดลโซลูชั่นการโฆษณาในประเทศไทย

  • นายอภิชกริช กลัมพะสุต ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดดิจิทัลและเทคโนโลยีโฆษณา ผู้มีประสบการณ์การทำงานมากกว่า 11 ปี เข้าร่วมทีมในตำแหน่ง Director, Business Development (ผู้อำนวยการฝ่ายการพัฒนาธุรกิจ)
  • นายอภิชกริช กลัมพะสุต จะทำงานร่วมกับ นางสาวอุษมน สถาวรวงศ์ Director, Business Development and Thailand Operational Head (ผู้อำนวยการฝ่ายการพัฒนาธุรกิจและผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ) CtrlShift ประเทศไทย
  • ระบบโฆษณาและโซลูชั่นของ CtrlShift ได้รับการยกระดับให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วย The Hub ซึ่งเป็นระบบการบริหารจัดการสื่อและการซื้อโฆษณาล่าสุดของ CtrlShift


     กรุงเทพฯ  15 สิงหาคม 2560 – CtrlShift (คอนโทรลชิฟต์) บริษัทด้านโซลูชั่นการโฆษณาที่เน้นกลุ่มเป้าหมายทางธุรกิจ ประกาศแต่งตั้ง นายอภิชกริช กลัมพะสุต ขึ้นดำรงตำแหน่ง Director, Business Development (ผู้อำนวยการฝ่ายการพัฒนาธุรกิจ) เพื่อการนำเสนอโมเดลโซลูชั่นการโฆษณา รวมถึงการให้คำปรึกษาและบริการโฆษณาระบบดิจิทัลแก่ผู้ประกอบการด้านการตลาด ด้วยระบบการบริหารจัดการสื่อและการซื้อโฆษณาของ CtrlShift ประเทศไทย เพื่อตอกย้ำตำแหน่งทางการตลาดของ CtrlShift ในฐานะผู้ให้บริการด้านการตลาดด้วยฐานข้อมูลชั้นเลิศในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย
     นายอภิชกริช กลัมพะสุต คือผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดดิจิทัลและเทคโนโลยีโฆษณา ซึ่งมีประสบการณ์การทำงานมากกว่า 11 ปีในการนำเสนอแคมเปญระบบดิจิทัลชั้นเลิศซึ่งใช้เทคโนโลยีที่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย โดยก่อนหน้านี้ นายอภิชกริช กลัมพะสุต ทำงานที่บริษัท Sizmek สำนักงานเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทำหน้าที่ดูแลฝ่ายแพลทฟอร์มเทคโนโลยีการโฆษณา และให้บริการแก่ลูกค้าชั้นนำมากมาย อาทิ Unilever, P&G, Samsung และ Toyota
     นางสาวอุษมน สถาวรวงศ์ คือผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดขั้นสูงที่มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 12 ปีในด้านการตลาดดิจิทัล การวางแผนและการซื้อสื่อโฆษณา การวิจัยและการวิเคราะห์ และประสบการณ์ของผู้ใช้งานทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยก่อนหน้านี้เคยร่วมงานในบริษัท BBDO ทำหน้าที่วางกลยุทธ์แคมเปญการตลาดผ่านการโฆษณาทั้งบนสื่อหลักและกิจกรรมการตลาดแบบเข้าถึงผู้บริโภคโดยตรง โดย นางสาวอุษมน สถาวรวงศ์ เคยร่วมงานกับลูกค้าชั้นนำมากมาย อาทิ Mercedes Benz, Visa International และ Levi’s


     มร. เรซา เบห์นัม ประธานและผู้ร่วมก่อตั้ง CtrlShift กล่าวว่า “ประเทศไทยถือเป็นตลาดสำคัญของ CtrlShift โดยทั้ง นายอภิชกริช กลัมพะสุต และ นางสาวอุษมน สถาวรวงศ์ ซึ่งจะทำงานร่วมกันเพื่อดูแลทีมงานในประเทศไทย ทั้งสองถือเป็นบุคลากรชั้นยอดที่จะให้คำปรึกษาและคำแนะนำแก่ลูกค้าของเราได้อย่างดีเยี่ยม ในเรื่องการใช้ฐานข้อมูลให้มีประสิทธิภาพและแคมเปญการตลาดดิจิทัลที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงให้ประสบผลสำเร็จ”   


     นายอภิชกริช กลัมพะสุต กล่าวว่า “ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้ทำงานร่วมกับแบรนด์ชั้นนำระดับโลกมากมายในธุรกิจหลากหลายประเภทของเมืองไทย ซึ่งทำให้ผมมีความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับความต้องการของลูกค้าในสภาวะตลาดที่มีการเติบโตสูงอย่างทุกวันนี้ ซึ่งแบรนด์ต่างๆ ต้องเผชิญกับความท้าทายในการเข้าถึงผู้บริโภคของตนเอง ซึ่งต่างมีการใช้อุปกรณ์สื่อสารกันมากขึ้นเรื่อย ๆ (ทั้งสมาร์ทโฟนและแท็บเลต) และยังให้ความสำคัญมากขึ้นในด้านคุณภาพของเนื้อหาและประสบการณ์จริงของผู้ใช้งาน ทำให้ผู้ประกอบการด้านการตลาดจำเป็นต้องมีวิธีการเชิงกลยุทธ์ที่โปร่งใสในการโฆษณา ซึ่งเป็นวิธีการที่ CtrlShift ใช้ ผ่านบริการ The Hub ผมรู้สึกตื่นเต้นมากที่จะได้ทำงานที่ CtrlShift ผ่านการใช้งานฐานข้อมูล เทคโนโลยี และบริการเฉพาะด้าน เพื่อนำเสนอแคมเปญการตลาดที่มีประสิทธิภาพได้อย่างเต็มรูปแบบ และยินดีอย่างยิ่งที่จะได้ร่วมงานกับ นางสาวอุษมน สถาวรวงศ์ และทีมงานในประเทศไทย เพื่อตอบสนองความต้องการของนักการตลาดในประเทศ”


     “วิธีการของ CtrlShift คือการนำเสนอโซลูชั่นเพื่อทำให้แคมเปญการตลาดดิจิทัลสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในช่องทางดิจิทัลต่างๆได้อย่างแม่นยำ เราให้ความสำคัญกับสิ่งที่นักการตลาดต่างวิตกกังวล ทั้งในเรื่องความซับซ้อนของระบบ การขาดความโปร่งใส และการไม่สามารถเก็บข้อมูลที่ต้องการได้ โดยเราได้สร้าง The Hub ซึ่งเป็นแพลทฟอร์มการบริหารจัดการและการซื้อสื่อโฆษณา บริการ The Hub จะเชื่อมโยงสู่ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีและแหล่งข้อมูล ทั้ง DSP, Ad Server, ผู้ให้บริการข้อมูล ศูนย์แลกเปลี่ยนและเก็บข้อมูลส่วนบุคคล โดยจะใช้การเชื่อมโยงนี้ช่วยให้ลูกค้าสามารถตรวจสอบห่วงโซ่อุปทานของการโฆษณา ทำให้ลูกค้าสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงสุดจากการใช้สื่อโฆษณา ที่เปี่ยมด้วยความรวดเร็ว ความโปร่งใส และความฉลาดในการใช้งาน” มร. เรซา กล่าวสรุป


     CtrlShift นำเสนอโซลูชั่นการโฆษณาระบบดิจิทัลที่มุ่งเน้นแบรนด์ที่มีความเชื่อมโยงกับผู้ใช้สื่อ ด้วยหน่วยธุรกิจทั้งสาม ซึ่งได้แก่ The Hub, The Studio และ The Lab โดย The Hub คือแพลทฟอร์มแบบ SaaS ที่นิยมใช้โดยเหล่าบริษัทเอเจนซี่และแบรนด์สินค้าต่างๆ ในการวางแผนและซื้อสื่อโฆษณาแบบเต็มรูปแบบในช่องทางและระบบงานที่หลากหลาย ส่วน The Studio นำเสนอโซลูชั่นการตลาดที่มุ่งเน้นที่กลุ่มเป้าหมาย นำเสนอกลยุทธ์การใช้สื่อและบริการตัวแทนซื้อสื่อโฆษณา (เพื่อเสริมการทำงานของ The Hub) แก่นักการตลาด รวมถึงให้บริการที่ปรึกษาด้านข้อมูลและเทคโนโลยีและการขายสำหรับนักโฆษณา และ The Lab คือฝ่ายวิจัยและพัฒนาด้านข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์ ทำหน้าที่พัฒนาเทคโนโลยีและเครื่องมืออัจฉริยะสำหรับกลุ่มเป้าหมายเพื่อใช้ในบริการ The Hub และ The Studio


     บริษัทนำเสนอโมเดลโซลูชั่น พร้อมการดำเนินงานที่ครอบคลุมทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งในสิงคโปร์ อินโดนีเซีย ไทย และฟิลิปปินส์

# # # #

เกี่ยวกับ CtrlShift
     CtrlShift บริษัทด้านโซลูชั่นการโฆษณาที่เน้นกลุ่มเป้าหมายทางธุรกิจ ด้วยทีมงานที่ทำงานในหลายระบบพร้อมนำเสนอการเชื่อมโยงเพื่อเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคจำนวนมหาศาลและแพลทฟอร์มสื่อโฆษณาที่หลากหลายแก่นักการตลาดและนักโฆษณา ด้วยบริการสื่อโฆษณาและแพลทฟอร์มด้านการซื้อขายบนสถาปัตยกรรมแบบเปิดซึ่งเรียกว่า The Hub ซึ่งเป็นการจัดเรียงระบบหลักของเทคโนโลยีการโฆษณา เพื่อให้แบรนด์สินค้าสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของตนเองได้โดยตรงอย่างชาญฉลาดและเปี่ยมประสิทธิภาพ ด้วยทีมงานกว่า 150 คนที่พร้อมให้บริการแก่ลูกค้านักการตลาดและนักโฆษณาทั้งในและต่างประเทศ โดยลูกค้าต่างให้ความไว้วางใจในโซลูชั่นสมัยใหม่ของ CtrlShift ที่ทำงานสอดประสานกันแบบครบวงจร เพื่อการสร้างรายได้และผลสำเร็จทางธุรกิจได้ในทุกที่ทั่วโลก