ADS


Breaking News

มูลนิธิเวชดุสิตฯ เปิดตัว “ความฝันไม่มีวันพิการ ปีที่ 3 ร่วม-ลงมือ-ทำ” จับมือแบรนด์ดีไซเนอร์ดัง มอบโอกาสทางอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

     กรุงเทพฯ – 28 มิถุนายน 2560 ด้วยความตระหนักในศักยภาพของเยาวชนผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส มูลนิธิเวชดุสิต ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  สานต่อแรงใจสู่น้องๆ พร้อมปลุกกระแสสังคมต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ด้วยโครงการ “ความฝันไม่มีวันพิการ ปีที่ 3 ร่วม-ลงมือ-ทำจับมือแบรนด์ดีไซเนอร์ดัง จัดกิจกรรมสอนให้น้องผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสได้มีโอกาสแสดงศักยภาพของตน ด้วยการสร้างประสบการณ์การทำงานบนสนามจริในการทำงานด้านการออกแบบแฟชั่น พร้อมกับการระดมทุนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาทักษะ สร้างอาชีพ และร่วมพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของกลุ่มผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสในไทย ผ่านการผลิตและจัดทำ Adaptive Clothing หรือ เสื้อผ้าดัดแปลงสำหรับผู้มีข้อจำกัดทางร่างกาย สำหรับแจกจ่ายให้กับผู้พิการ ผู้สูงวัย และผู้ป่วยที่ขาดแคลนทั่วประเทศ โดยงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการจัดขึ้น ณ ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์
     รศ. อัจจิมา เศรษฐบุตร กรรมการและเลขานุการมูลนิธิเวชดุสิตฯ กล่าวว่า “ทางมูลนิธิเวชดุสิตฯ ต้องการเป็นอีกแรงหนึ่งในการเสริมสร้างศักยภาพและโอกาสให้กับเด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส เพื่อสามารถเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพและประสบความสำเร็จตามความฝัน โดยในปีที่ผ่านมาโครงการ ความฝันไม่มีวันพิการ (Unlimited Dreams)’ 1 และ 2 ประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูง ไม่ว่าจะเป็นการสร้างแรงกระเพื่อมทางสังคมและการสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ทำให้เราได้เห็นความร่วมมือกับพันธมิตรภาคส่วนต่างๆ ในการจัดทำกิจกรรมสนับสนุนด้านอาชีพให้กับผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม”
“ในปีนี้ มูลนิธิฯ ได้ร่วมมือกับกลุ่มดีไซเนอร์ชั้นนำของไทย ได้แก่  Sretsis (สเรทซิส), Patinya (ปฏิญญา), และ Greyhound Original (เกรฮาวด์ ออริจินัล) ในการช่วยกันทำความฝันของน้องๆให้เป็นจริง โดยร่วมกันพัฒนาทักษะ ความสามารถ และเปิดโอกาสให้น้องๆ ได้แสดงศักยภาพที่ซ่อนเร้นออกมา ผ่านการให้โอกาสในการเรียนรู้และสัมผัสการทำงานด้านการออกแบบแฟชั่น รวมถึงป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสรรค์และออกแบบ Adaptive Clothing หรือ เสื้อผ้าดัดแปลงสำหรับผู้มีข้อจำกัดทางร่างกาย เพื่อให้พวกเขาสามารถนำประสบการณ์การทำงานร่วมกับมืออาชีพระดับแถวหน้าของเมืองไทยไปต่อยอดตามเส้นทางอาชีพของตนเองได้
     ภายใต้โครงการ ความฝันไม่มีวันพิการ ปีที่ 3 ร่วม-ลงมือ-ทำกลุ่มดีไซเนอร์ที่ร่วมโครงการ จะทำการออกแบบ Adaptive Clothing และทำการอบรมด้านการผลิตและตัดเย็บให้กับกลุ่มช่างฝีมือผู้พิการ เพื่อผลิต Adaptive Clothing สำหรับแจกจ่ายให้กับผู้พิการ ผู้สูงวัย และผู้ป่วยที่ขาดแคลนต่อไป และเพื่อที่จะช่วยพัฒนาความฝัน และความสามารถของน้องๆ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ให้มีโอกาสแสดงศักยภาพที่ซ่อนเร้นของตนออกมานั้น โครงการ ความฝันไม่มีวันพิการ ปีที่ 3 ร่วม-ลงมือ-ทำยังได้เปิดโอกาสให้ผู้ที่ต้องการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำให้ฝันของน้องๆ เป็นจริง สามารถบริจาคผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิเวชดุสิตฯ ธนาคารทหารไทย เลขบัญชี 214-2-05882-1 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริจาคได้ที่ Facebook: Vejdusit Foundation   
“เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า โครงการ ความฝันไม่มีวันพิการ ปีที่ 3 ร่วม-ลงมือ-ทำ จะเป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองที่ขับเคลื่อน และสนับสนุนให้เกิดสังคมแห่งความเท่าเทียมและการมีส่วนร่วม รวมไปถึงการสร้างโอกาสทางสังคมอย่างจริงจังให้กับผู้พิการ และเปิดประตูโอกาสให้น้องผู้พิการสร้าง ความฝันที่ไม่มีข้อจำกัดได้” รศ. อัจจิมา กล่าว
ตลอดระยะเวลา 33 ปี มูลนิธิเวชดุสิตฯ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ถูกก่อตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้น ผ่านโครงการช่วยเหลือต่างๆ อาทิ โครงการช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ โครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทั้งเด็กและผู้ใหญ่ โครงการจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ และ พยาบาลฯ รวมถึงการให้การสนับสนุนการศึกษาและพัฒนาด้านอาชีพให้แก่ผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการ ภายใต้โครงการ ความฝันไม่มีวันพิการ
###

#VejdusitFoundation #UnlimitedDreams #ความฝันไม่มีวันพิการ