ADS


Breaking News

เปิด Thailand Energy Awards 2018

     นางสาวพิสมัย  เสถียรยานนท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานทดแทน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เป็นประธานเปิดงานชี้แจงการประกวด Thailand Energy Awards 2018 สุดยอดรางวัลด้านพลังงานไทยระดับสากล ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 19 เพื่อกระตุ้นและผลักดันให้ทุกภาคส่วนให้ความสำคัญกับพลังงานเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งสอดรับกับนโยบายการอนุรักษ์พลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทนของภาครัฐ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อเร็ว ๆ นี้ สำหรับผู้ที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมได้จนถึง 30 กันยายนนี้