ADS


Breaking News

ธ.ไทยเครดิต ฯ จับมือ บสย. ชูโครงการ “พ่อค้าแม่ค้าพากเพียร” จัดอบรมการเงิน ยกระดับคุณภาพชีวิตและการทำธุรกิจของพ่อค้าแม่ค้ารายย่อย

     กรุงเทพฯ 20 กรกฎาคม 2560 ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) ตอกย้ำจุดยืนการเป็นธนาคารเพื่อผู้ประกอบการรายย่อยที่ดีที่สุด จัดทำโครงการ “พ่อค้าแม่ค้าพากเพียร รู้ขยัน รู้ออม รู้วินัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและการทำธุรกิจของพ่อค้าแม่ค้าให้สามารถเติบโตขึ้นไปพร้อมๆ กับธนาคาร โดยจับมือกับบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) จัดอบรมการบริหารจัดการการเงินเบื้องต้น ทั้งการสร้างวินัยทางการเงิน การทำบัญชีเบื้องต้น การออมเงิน ให้กับพ่อค้าแม่ค้ารายย่อย ย่านบางเขน-วัชรพล เป็นแห่งแรก ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 ณ หอประชุมกองทัพอากาศ (บางเขน)

     นายรอย ออกุสตินัส กุนารา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย เปิดเผยถึงที่มาของโครงการพ่อค้าแม่ค้าพากเพียร รู้ขยัน รู้ออม รู้วินัย” ว่า “ธนาคารให้บริการสินเชื่อนาโนเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อย เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนในการประกอบธุรกิจสำหรับพ่อค้าแม่ค้าซึ่งเป็นต้นทุนทางการเงินที่ถูกกว่าแหล่งเงินทุนแบบเดิม รวมถึงต้องการช่วยให้พ่อค้าแม่ค้าเข้าถึงสินเชื่อในระบบ โดยในช่วงเกือบ 2 ปีที่ผ่านมา ธนาคารมุ่งเน้นการขยายสาขาบริการสินเชื่อนาโนเครดิต ฯ เพื่อครอบคลุมพื้นที่ให้มากที่สุด ซึ่งปัจจุบันเราได้ขยายสาขาออกไปกว่า 120 สาขาทั่วประเทศ มีลูกค้ากว่า 35,000 ราย แต่ความคาดหวังของธนาคารไม่ต้องการสนับสนุนเงินทุนเพียงอย่างเดียว ธนาคารต้องการยกระดับคุณภาพชีวิตของพ่อค้าแม่ค้าให้ดีขึ้น มีความรู้ในการจัดการทางการเงินที่ดี เพื่อให้มีโอกาสเติบโตทางธุรกิจต่อไป จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น”

     นายนาธัส กฤตวรานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย กล่าวถึงกิจกรรมนำร่องในโครงการนี้ว่า “โครงการฝึกอบรมพ่อค้าแม่ค้าพากเพียร เป็นการฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้ด้านการสร้างวินัยทางการเงิน การออมเงินในรูปแบบต่างๆ การจัดการบัญชีเบื้องต้น และการต่อยอดทางธุรกิจ ให้กับกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นลูกค้าสินเชื่อนาโนเครดิต ฯ ในปัจจุบัน อีกทั้งการฝึกอบรมครั้งนี้ ยังได้รับความร่วมมือจากบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ในการร่วมเป็นวิทยากรอีกด้วย 

     “ส่วนในอนาคตจะขยายการอบรมไปสู่กลุ่มพ่อค้าแม่ค้าที่ยังเข้าไม่ถึงสินเชื่อ ให้มีความรู้เรื่องการจัดการการเงินที่ดี  การสร้างเครดิตที่ดี เพื่อให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบ รวมทั้งให้ความรู้ในการพัฒนาด้านต่างๆ เพื่อให้ธุรกิจของลูกค้าสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน โดยการอบรมนี้จะจัดให้ครอบคลุมในทุกพื้นที่ เพื่อให้พ่อค้าแม่ค้า สามารถเข้ารับการอบรมได้สะดวกและทั่วถึง”
     นายนาธัส กฤตวรานนท์ กล่าวในตอนท้ายว่า “นอกเหนือจากที่ธนาคารได้ให้บริการสินเชื่อที่สามารถให้ลูกค้า หรือผู้ประกอบการรายย่อยสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้แล้ว ในอนาคตธนาคารยังมีโครงการที่จะช่วยส่งเสริมให้ ลูกค้าของธนาคาร มีธุรกิจที่เติบโตอย่างยั่งยืน และสามารถขยายกิจการและก้าวขึ้นเป็นผู้ประกอบการเอสเอ็มอี เพื่อให้ผู้ประกอบการรายย่อยมีโอกาสเติบโตธุรกิจอย่างมั่นคง”