ADS


Breaking News

พิธีเปิด Startup Thailand 2017 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

เปิดงาน
          ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ที่ 4 จากซ้าย) นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง (ที่ 3 จากซ้าย) รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทย์ (ที่ 5 จากซ้าย) ร่วมเปิดงาน Startup Thailand 2017 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา