ADS


Breaking News

เอสซีจี เปิดตัว “Open Innovation Center” รับความร่วมมือ R&D ต่อยอดธุรกิจ

     ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รมต.สำนักนายกรัฐมนตรี (ที่ 2 จากขวา) และ ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รมว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (ที่ 2 จากซ้าย) ร่วมงานเปิดตัว Open Innovation Center โดยเอสซีจี โดยมีนายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี (ซ้ายสุด) และนายชลณัฐ ญาณารณพ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี และประธานคณะทำงาน SCG Innovation Committee (ขวาสุด) ให้การต้อนรับ โดยศูนย์ดังกล่าวจะทำหน้าที่เปิดรับความร่วมมือด้านงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมกับภาครัฐ-เอกชน-การศึกษาทั่วโลก สร้างเครือข่ายนวัตกรรมที่เร็วและดียิ่งกว่า ผลักดันให้เกิดงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถต่อยอดใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรม ตอกย้ำวิสัยทัศน์ผู้นำองค์กรนวัตกรรมอย่างยั่งยืนในอาเซียน ณ Open Innovation Center อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช.รังสิต สอบถามข้อมูลการสร้างความร่วมมือกับเอสซีจีได้ที่อีเมล openinnovation@scg.com และ โทร. 02-586-6324 หรือ 02-586-1065