ADS


Breaking News

จากงานหัตถกรรมสุดสร้างสรรค์ สู่นิทรรศการ ASEAN Selections 2017 Innovative Craft of Basketry

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ SACICT ขอเชิญชมนิทรรศการที่รวบรวม ผลงานการออกแบบด้านหัตถกรรมเปี่ยมไปด้วยพลังแห่งการสร้างสรรค์สะท้อนถึงอัตลักษณ์ รากเหง้าและ ภูมิปัญญาในแต่ละท้องถิ่นของเหล่านักออกแบบภูมิภาคอาเซียน การันตีด้วยรางวัล ASEAN Selections 2017 โดย 9 ศิลปิน กว่า 50 ชิ้นงานหัตถศิลป์อันทรงคุณค่าด้านการจักสาน เช่น
Mexweel Ak Janlita” (บรูไน) ผลงาน TB’s BAG / BASKET”  ผลงานที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจาก การใช้สีดำและสีขาวควบคู่กันบนสิ่งของ เปรียบเหมือนสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความหวังที่ผลิตภัณฑ์หัตถกรรม ถูกเลือกใช้ไปตลอดกาล
Em Riem” (กัมพูชา) ผลงาน “Jungle” ผลงานที่สะท้อนให้เห็นถึงบุคลิกความเป็นมืออาชีพในด้านการ เป็นนักออกแบบและนักประติมากร ซึ่งอยู่กึ่งกลางระหว่างการออกแบบเพื่อเป็นวัตถุตกแต่งสำหรับโครงสร้าง ของพื้นที่ได้อย่างสวยงามและศิลปะอันบริสุทธิ์เปรียบเสมือนรูปปั้น โดยผลงานได้แรงบันดาลใจจากความ รู้สึกกลมเกลียวเป็นหนึ่งของมนุษย์ นำเสนอเป็นภาพหน้าอกของมนุษย์ สานขัดด้วยหวาย และเกลียววงกลมมากมายเป็นสัญลักษณ์ของธรรมชาติ
Phouvieng Saisnith” (ลาว) ผลงาน “Spirit Handbag” นำเสนอภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของการ จักสานไม้ไผ่ธรรมชาติ ผสมผสานกับการเย็บปักถักร้อยด้วยเส้นไหมและเส้นด้ายสีทอง สื่อถึงความเสมอภาคระหว่างมนุษย์ด้วยการสานวัตถุดิบที่แข็งแกร่งเข้ากับกับผ้าไหมด้วยความประณีต เกิดเป็นศิลปะความงามอันชดช้อย
“กรกต อารมย์ดี” (ไทย) นักออกแบบและเจ้าของแบรนด์ Korakot ผลงาน “SPELL DAYBED DOME” นำรูปทรงจากธรรมชาติมาสร้างสรรค์เป็นเดย์เบดเพื่อการพักผ่อน
     นิทรรศการ ASEAN Selections 2017 Innovative Craft of Basketry จัดแสดงให้ชมระหว่างวันที่ 13-23 กรกฎาคม 2560 ณ โถงชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เวลา 10.00-21.00 น. สอบถามได้ที่ 1289 ต่อ 1351 ,1353