ADS


Breaking News

“บริการดีจากใจ PT” (PT Service Volunteer)

     โครงการดีๆ ที่ให้พนักงานพีที ทุกระดับสามารถสมัครเป็นจิตอาสา นำทีมโดย บอสใหญ่ “พิทักษ์ รัชกิจประการ” ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.พีทีจี เอ็นเนอยี เพื่อสร้างจิตสำนึกในการบริการจากใจให้แก่พนักงานในองค์กรทุกระดับชั้น โดยจะทำหน้าที่ดูแลให้บริการลูกค้าที่เข้าใช้บริการในปั๊มน้ำมันพีที 79 สาขาในเขตกรุงเทพและปริมณฑลที่ร่วมโครงการทุกเช้าวันเสาร์ เวลา 8.00 – 12.00 น. ยกเว้นวันเสาร์ที่ติดวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยยึดหลัก 3 P โดย PT Caring ยิ้ม สวัสดี ทักทาย ดูแลเอาใจใส่ลูกค้า และแจกของพรีเมี่ยม PT Max card การให้บริการด้าน Max card และ PT Delivery การให้บริการ Promotion ต่างๆ ของบริษัท พบกับทีมผู้บริหาร และจิตอาสากว่า 300 คนได้ที่ปั๊มน้ำมันพีที “เดินทางปลอดภัย โชคดี อย่าลืมพีทีนะครับ”