ADS


Breaking News

PTG จัดทำโครงการ “รวมพลัง ร่วมใจ สร้างสุขเพื่อน้อง”

     นายฉลอง ติรไตรภูษิต  ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร  บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ PTG พร้อมทีมงาน จัดทำโครงการ “ รวมพลัง ร่วมใจ สร้างสุขเพื่อน้อง ” โดย บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อน้อง อาทิ  โครงการสร้างสนามเด็กเล่นเพื่อน้อง, ทาสีโรงอาหาร, ปลูกต้นไม้รอบโรงเรียน, ปูอิฐตัวหนอน, กิจกรรมสันทนาการ และอื่นๆ เป็นต้น ณ โรงเรียนบ้านฉู่ฉี่ ต.บางจะเกร็ง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม เมื่อเร็วๆ นี้