ADS


Breaking News

เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ ร่วมแบ่งปัน ในโครงการ Good Society Expo เทศกาลทำดี หวังผล

     คุณชาญชัย พันธุ์โสภา (ที่ 2 จากซ้าย)  กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) พร้อม คุณวิเชียร พงศธร (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อคนไทย คุณวีณา  อ่องจริต (ขวา) กรรมการมูลนิธิเพื่อคนไทย  ร่วมงาน Good Society Expo เทศกาลทำดี หวังผล ซึ่งเป็นโครงการที่รวมพลังภาคธุรกิจ สังคม ตลาดทุน ให้มีส่วนร่วมแก้ปัญหาสังคม  โดย เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ ได้เข้าร่วมสานต่อโครงการดังกล่าวเป็นปีที่ 2 และเชิญชวนพนักงาน ผู้ประกอบการร้านค้า ร่วมแบ่งปันสิ่งของที่เหลือใช้ หรือ  ไม่ได้ใช้ประโยชน์ ให้กับร้านปันกัน เพื่อนำมาเปลี่ยนเป็นโอกาสและทุนทางการศึกษาให้แก่เด็กที่ขาดโอกาส  ในมูลนิธิยุวพัฒน์ ณ ลานลิฟท์แก้ว ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อเร็วๆ นี้