ADS


Breaking News

"มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2560" 17-27 สิงหาคม นี้ ที่ เมืองทองธานี

     งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เป็นกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของปีและของประเทศที่ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) โดย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้จัดขึ้นเพื่อร่วมเทิด พระเกียรติพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย และพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทยและพระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย โดยมีการจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรม จากความร่วมมือของหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน ทั้งในและต่างประเทศ แสดงถึงศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีที่นำสมัย สามารถสร้างความตื่นเต้น สร้างแรงบันดาลใจ และความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์แก่สังคมไทย โดยเป็นโอกาสที่ประชาชนและเยาวชนทั่วไปจะได้เข้าถึงข้อมูลความรู้ ได้รับประสบการณ์ และมีส่วนร่วมกับกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ในรูปแบบที่สนุกสนาน ซึ่งจะก่อให้เกิดทัศนคติเชิงบวก กระตุ้นการคิดและการตั้งคำถาม และนำไปสู่การเป็นผู้รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตทางวิทยาศาสตร์ต่อไป
มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2560 ภายใต้แนวคิดหลัก (Theme) “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรมซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 17-27 สิงหาคม 2560  เวลา 9.00 – 19.00 น. (เข้าชมฟรี) ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค (Hall 2-8) เมืองทองธานี
    และในปีนี้ได้ 2 ดาราวัยรุ่น “เก้า” จิรายุ ละอองมณี และ “มายด์” ลภัสลัล จิรเวชสุนทรกุล มาเป็นพรีเซ็นเตอร์ของงาน ซึ่งจะเปิดตัวในวันแถลงข่าว พฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 -12.15 น. ณ ห้องอีเทอร์นิตี้ บอลลูม  โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร์ กรุงเทพฯ (ซอยรางน้ำ)