ADS


Breaking News

คาร์คอนวินี่ ขยายแฟรนไชส์ สาขา 2

    แฟรนไชส์สาขา 2 สุรช ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) (ที่ 3 จากขวา) พร้อมด้วย ณัฐพล เดชวิทักษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท คาร์คอนวินี่ จำกัดในเครือล็อกซเล่ย์ (ที่ 2 จากขวา) ผู้เชี่ยวชาญด้านซ่อมสีและตัวถังรถยนต์แบบรวดเร็วจากญี่ปุ่น เซ็นสัญญาแฟรนไชส์ คาร์คอน” สาขาที่ 2 ร่วมกับ จิตตา เจิมประยงค์ กรรมการ บริษัท ซีซี ออโต้เซอร์วิส จำกัด (ที่ 4 จากขวา) เพื่อขยายแฟรนไชส์แห่งใหม่บนถนนลำลูกกา ภายใต้ชื่อ คาร์คอน ลำลูกกาซึ่งจะเปิดให้บริการในเดือนกันยายน 2560 นี้.