ADS


Breaking News

เผยนักธุรกิจไทยจับตาเลโซโทสวรรค์ของนักลงทุน เป้าหมายใหม่ในแอฟริกา

     กงสุลกิตติมศักดิ์ราชอาณาจักรเลโซโทเผยกลุ่มนักธุรกิจไทยให้ความสนใจเลโซโทเป็นเป้าหมายการลงทุนแห่งใหม่ในแอฟริกา เพราะเพียบพร้อมด้วยปัจจัยสนับสนุนทั้งด้านทำเลที่ตั้ง โอกาสทางการตลาด ทรัพยากรธรรมชาติ ความมั่นคงทางการเมือง และศักยภาพด้านการท่องเที่ยวที่มีภูมิประเทศสวยงามจนได้ชื่อว่าเป็น “สวิตเซอร์แลนด์แห่งแอฟริกา” พร้อมเชิญร่วมชมศักยภาพของเลโซโทในงาน “The Colours of Africa” ระหว่างวันที่ 17-19 ก.ค.นี้ ที่เซ็นทรัลเวิลด์
นายอภิชาติ สุดแสวง กงสุลกิตติมศักดิ์ราชอาณาจักรเลโซโทประจำประเทศไทย เปิดเผยว่า “ขณะนี้มีผู้ที่ให้ความสนใจสอบถามข้อมูลทั้งด้านการท่องเที่ยว การค้าการลงทุน และศักยภาพด้านต่าง ๆ ของประเทศเลโซโทเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะกลุ่มของนักธุรกิจที่กำลังมองหาโอกาสในการลงทุนใหม่ ๆ ที่น่าสนใจ ซึ่งประเทศเลโซโทตอบโจทย์ได้อย่างดียิ่งเพราะมีความพร้อมทั้งในด้านของทำเลที่ตั้ง สามารถเข้าถึงนานาประเทศในแอฟริกาตอนใต้สะดวก รวมทั้งไม่ไกลจากท่าเรือ ในด้านของตลาดก็มีศักยภาพมาก โดยเฉพาะอุสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ที่ได้ประโยชน์ด้านภาษีจาก United States’African Growth and Opportunity act ( AGDA ) ในการนำเข้าไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา และด้านพลังงานไฟฟ้า โดยเฉพาะพลังงานทดแทน มีโอกาสมากสำหรับนักลงทุนไทย เพราะปัจจุบันนี้ประเทศเลโซโทสามารถผลิตไฟฟ้าใช้เองได้ไม่ถึงครึ่งของความต้องการใช้ไฟฟ้าภายในประเทศ รัฐบาลให้ความสำคัญมาอย่างต่อเนื่องและให้การสนับสนุนที่ดีมาโดยตลอด การเกษตรและอาหารเป็นอีกอุสาหกรรมที่น่าลงทุนเพราะคนไทยมีชื่อเสียงอย่างมากในเรื่องอาหาร และเรื่องนี้เป็นวาระแห่งชาติ ปัจจุบันเลโซโทผลิตอาหารเลี้ยงประชากรได้เพียง 1 ใน 3 ของประเทศ จำเป็นต้องนำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งมีผลกับความมั่นคงของประเทศ นอกจากนั้นยังมีลู่ทางการลงทุนในด้านต่าง ๆ อีกมากมาย”
“แม้ว่าเลโซโทจะเป็นประเทศที่มีขนาดเล็ก มีประชากรไม่ถึง 3 ล้านคน แต่เราอย่ามองเฉพาะตลาดภายในของเลโซโทเท่านั้น เพราะประเทศนี้มีการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศอยู่ 2 กลุ่ม โดยกลุ่มแรกรวมตัวกับอีก 15 ประเทศในภูมิภาคเดียวกัน คล้ายๆ กับ กลุ่ม ASIAN ของเรา ซึ่งเรียกว่า SADC - Southern African Development Community มีประชากรรวมกันมากกว่า 230 ล้านคน อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจเฉลี่ยของกลุ่มนี้ มากกว่า 5% ติดต่อกันมาหลายปี อีกกลุ่มนึงคือ South Africa Customs Union - SACU มี 5 ประเทศติดกันในภูมิภาคแอฟริกาใต้ มีประชากรรวมกันประมาณ 60 ล้านคน ซึ่งกลุ่มนี้จะเน้นเรื่องระบบภาษี ศุลกากร จะยกเว้นภาษีระหว่างกันสำหรับการค้าขายในประเทศสมาชิก และที่สำคัญตั้งของราชอาณาจักรเลโซโท เป็น Stratigic Location อยู่ใจกลางของกลุ่ม มีความพร้อมทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐานที่มีระบบสาธารณูปโภคที่ดี ประชากรมีคุณภาพ ค่าแรงถูก และใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการทำให้สื่อสารเข้าใจกันได้ง่าย ประชาชนมากกว่า 90% สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินสูงแตกต่างจากหลายประเทศในแอฟริกาที่มีความขัดแย้งทางการเมืองและเชื้อชาติ และที่สำคัญคือมีระบอบการปกครองที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและชาวเลโซโทก็รักสถาบันพระมหากษัตริย์เฉกเช่นเดียวกับชาวไทย ดังนั้นทั้งสองประเทศจึงมีความสัมพันธ์ที่ดีและลึกซึ้งเป็นอย่างยิ่ง” นายอภิชาติ กล่าว
สมเด็จพระราชาธิบดีเลตซีที่ 3 ทรงฉายพระรูปร่วมกับนายอภิชาติและครอบครัว

ประเทศเลโซโทเป็นที่รู้จักของชาวไทย เมื่อสมเด็จพระราชาธิบดีเลตซีที่ 3 เสด็จมาประเทศไทยในฐานะพระราชอาคันตุกะ เพื่อร่วมพระราชพิธีเฉลิมฉลองและถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงครองราชย์ครบ 60 ปีเมื่อพ.ศ. 2549 ซึ่งสมเด็จพระราชาธิบดีเลตซีที่ 3 มีความสนพระทัยในโครงการหลวง จึงทรงขอพระราชทานนำโครงการหลวง การพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืนไปทดลองบนพื้นที่ส่วนพระองค์ในเมือง Matsieng เพื่อช่วยเหลือชาวเลโซโท และโครงการดังกล่าวได้ประสบผลสำเร็จจนรัฐบาลเลโซโทได้สร้าง “หอเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช” เพื่อจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจต่าง ๆ โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ประเทศเลโซโทได้นำมาเป็นแบบอย่างในการพัฒนาประเทศ
“ในด้านของการท่องเที่ยว เลโซโทเป็นประเทศที่อยู่บนที่สูง เต็มไปด้วยภูเขาจำนวนมากเรียงตัวสลับซับซ้อน สวยงามจนได้รับสมญานาม “สวิตเซอร์แลนด์แห่งแอฟริกา” อากาศเย็นสบายตลอดปี ในฤดูหนาวจะมีหิมะตกบนยอดเขาและมีการพัฒนาเป็นสกีรีสอร์ทที่ชาวยุโรปและชาวแอฟริกาจากส่วนอื่น ๆ ของทวีปนิยมมาเที่ยวกัน สถานที่ท่องเที่ยวในเลโซโทมีมากมาย เช่น น้ำตก Maletsunyane ที่มีความสูงที่สุดในทวีปแอฟริกา เขื่อนขนาดใหญ่ที่มีทิวทัศน์สวยงามเป็นไฮไลท์ ถ้ำที่เคยเป็นที่อาศัยของมนุษย์ถ้ำดึกดำบรรพ์ รวมทั้งมีรอยเท้าไดโนเสาร์ Lesothosaurus อยู่หลายแห่ง ดึงดูดผู้สนใจให้พากันมาทำการศึกษา”
“ขอเชิญชวนให้ทุกท่านที่สนใจทั้งในด้านการค้าการลงทุนหรือการท่องเที่ยวประเทศเลโซโท มาชมศักยภาพและรับข้อมูลประกอบการตัดสินใจ รวมทั้งคำแนะนำต่าง ๆ ได้ในงาน “The Colours of Africa” ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-19 ก.ค.นี้ ที่บริเวณ Eden 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์” นายอภิชาติ กล่าวทิ้งท้าย