ADS


Breaking News

แคสเปอร์สกี้ แลป เปิดสำนักงานใหญ่ประจำ APAC แห่งใหม่

     แคสเปอร์สกี้ แลป ประกาศเปิดสำนักงานใหญ่ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกแห่งใหม่ที่ประเทศสิงคโปร์ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจในภูมิภาคนี้ ออฟฟิศแห่งใหม่ตั้งอยู่ที่อาคารฮาร์เบอร์ฟรอนต์ทาวเวอร์วัน มีพื้นที่เหมาะสำหรับบริษัทที่กำลังเติบโตด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ อีกทั้งยังอยู่ในทำเลที่ใกล้ชิดกับพาร์ตเนอร์ธุรกิจต่างๆ ซึ่งแคสเปอร์สกี้ แลป มีพาร์ตเนอร์และลูกค้าจำนวนมากขึ้น อีกทั้งยังเน้นการสร้างการเติบโตในธุรกิจเอ็นเทอร์ไพรซ์เฉพาะด้าน อย่างเช่น ความปลอดภัยไซเบอร์ของภาคอุตสาหกรรม เป็นต้น
     สำนักงานใหญ่ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกแห่งใหม่นี้ ยังเป็นฮับหรือศูนย์กลางการบริหารงาน การขาย การตลาด และการบริหารแชนแนลต่างๆ รวมถึงเป็นฐานการพัฒนาและค้นคว้าวิจัย นำทีมโดยนายวิตาลี คามลัก ผู้อำนวยการของทีมวิเคราะห์และวิจัย (Global Research and Analysis Team หรือทีม GReAT) ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
     นายสเตฟาน นูเมียร์ กรรมการผู้จัดการ แคสเปอร์สกี้ แลป เอเชียแปซิฟิก กล่าวว่า “การย้ายสำนักงานมายังสิงคโปร์นี้ จะช่วยให้บริษัทเติบโตและดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ด้วยเป็นทำเลที่ส่งเสริมกลยุทธ์และตอบสนองความต้องการของธุรกิจ”
     สำนักงานใหญ่ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกตั้งขึ้นเมื่อปี 2015 เพื่อดำเนินธุรกิจและขยายการพัฒนาและค้นคว้าวิจัย (R&D) ของบริษัทในภูมิภาคนี้ ก่อนจะย้ายมาที่ประเทศสิงคโปร์ในปีนี้ สำหรับการเลือกทำเลที่สิงคโปร์ถือเป็นการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ เนื่องจากสิงคโปร์เป็นนครรัฐ (City-state) ที่สามารถเป็นฮับทางการเงินระดับต้นๆ ของโลกได้ และลักษณะของนครรัฐนี้จะส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัท ด้วยเป็นประเทศที่มีเทคโนโลยีแพร่หลาย มีรัฐบาลที่มั่นคงและได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลในด้านไซเบอร์ซิเคียวริตี้
    นายยูจีน แคสเปอร์สกี้ ประธานและซีอีโอของแคสเปอร์สกี้ แลป กล่าวว่า “เรายินดีที่ได้จัดตั้งสำนักงานใหญ่ที่ประเทศสิงคโปร์นี้ ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนับเป็นภูมิภาคที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจที่รวดเร็วที่สุดของโลก เราตั้งเป้าหมายศึกษาความเป็นไปได้ของตลาดและมองหาความสำเร็จในระดับที่สูงขึ้นต่อไป”
     ปัจจุบัน แคสเปอร์สกี้ แลป มีออฟฟิศทั้งสิ้น 37 แห่ง ใน 32 ประเทศทั่วโลก