ADS


Breaking News

อินทัช ร่วมลงทุนในดิจิโอ ผู้นำด้าน e-wallet

นายคิมห์ สิริทวีชัย รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานบริหารการลงทุน และหัวหน้าโครงการบริษัทร่วมทุน อินเว้นท์ บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (คนที่ 3 จากซ้าย) และนายนพพร ด่านชัยนาม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้ก่อตั้งบริษัท ดิจิโอ (ประเทศไทย) จำกัด (คนที่ 4 จากซ้าย) แถลงข่าวการร่วมทุนระหว่างโครงการอินเว้นท์ และดิจิโอ ผู้พัฒนาและให้บริการระบบชำระเงินและกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-wallet) อันดับหนึ่งในประเทศไทย โดยมีนายประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) (คนที่ 7 จากซ้าย) และนายฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (คนที่ 6 จากซ้าย) ให้เกียรติร่วมเป็นสักขีพยาน ณ โรงแรม W Bangkok
*********************************************
บุคคลในภาพเรียงจากซ้ายไปขวา
1.นายพงศ์วุฒิ อิทธิพูลสวัสดิ์ ผู้ชำนาญการอาวุโส ฝ่ายเวนเจอร์แคปปิตอล บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
2.นายทวันทว์ บุณยะวัฒน์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
3.นายคิมห์ สิริทวีชัย รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานบริหารการลงทุน และหัวหน้าโครงการบริษัทร่วมทุน อินเว้นท์ บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
4.นายนพพร ด่านชัยนาม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้ก่อตั้งบริษัท ดิจิโอ (ประเทศไทย) จำกัด
5.นางสาวณัฐพร ด่านชัยนาม กรรมการ บริษัท ดิจิโอ (ประเทศไทย) จำกัด
6.นายฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
7.นายประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)