ADS


Breaking News

เซ็นสัญญาแต่งตั้งตัวแทน

     คุณทิพาภรณ์ โชควัฒนา ประธานกรรมการ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัด  เซ็นสัญญาแต่งตั้งให้ บริษัท กวางโจว โคเรียเอเชีย ไบโอเทคโนโลยี จำกัด โดย MR.ZHANG LIHAI  ประธานบริษัท ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำด้านเครื่องสำอางในประเทศจีน  ให้เป็นตัวแทนจัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง Pure Care by BSC และผลิตภัณฑ์เด็ก Enfant โดยนำไปจำหน่ายในประเทศ ฮ่องกง และประเทศจีน การเซ็นสัญญาครั้งนี้จัดขึ้น  ณ  ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์