ADS


Breaking News

ไอคอนสยาม เสริมแกร่งมันสมองของชาติต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 มอบทุนการศึกษา ประจำปี 2560 แก่นักศึกษาคณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

     ไอคอนสยาม มอบทุนการศึกษาต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 แก่นักศึกษาจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรมไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อให้เหล่านักศึกษาได้รับการศึกษาอย่างเต็มประสิทธิภาพและนำความรู้ความสามารถมาใช้พัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืนสืบไป โดยมี นายสุพจน์ ชัยวัฒน์ศิริกุล (ที่ 4 ซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด เข้ามอบทุนการศึกษาไอคอนสยาม ทั้งนี้ ยังได้รับเกียรติจาก รศ.ดร. ชัยสิทธิ์ ด่านกิตติกุล (ที่ 5 ซ้าย), ดร. ไธพัตย์ ภูชิสส์ชวกรณ์ (ซ้าย) และ ผศ.ดร.สุพิชชา โตวิวิชญ์ (ที่ 2 ซ้าย)  ร่วมเป็นสักขีพยาน เมื่อเร็วๆ นี้ ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร