ADS


Breaking News

โครงการประกวด GSB สุดยอด SMEs Startup ตัวจริง เดินสายประชาสัมพันธ์โครงการภาคอีสาน

นางศิริรัตน์ ยิ้มถนอม รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ธนาคารออมสิน ร่วมประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลโครงการประกวด GSB สุดยอด SMEs Startup ตัวจริง ภายใต้คอนเซ็ปต์ “ทำได้เลย    ทำได้เร็ว ทำได้จริงณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของนายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ที่ต้องการให้ข้อมูลโครงการไปถึงกลุ่มเป้าหมาย  ผู้ที่มีอายุ 16-30 ปี เพื่อร่วมสมัครนำเสนอแผนธุรกิจชิงเงินทุนประเดิมมูลค่ารวมกว่า 3,000,000 บาท โดยทีมชนะเลิศจะได้เงินทุนประเดิมถึง 1,000,000 บาท และ 10 ทีมสุดท้ายยังจะได้เข้าร่วมโปรแกรมดูงานต่างประเทศ เพื่อเพิ่มประสบการณ์เตรียมความพร้อมเป็นผู้ประกอบการในอนาคต
กิจกรรมเดินสายประชาสัมพันธ์จะมีขึ้นทั่วประเทศ โดยมุ่งเน้นไปยังสถาบันการศึกษา, Co-Working Space และชุมชนย่านการค้าต่างๆ ซึ่งหลังจากนี้จะเดินสายไปประชาสัมพันธ์ทางภาคใต้ ที่จังหวัดภูเก็ต 
ผู้ที่สนใจสามารถติดตามข้อมูล หรือ  ดาวน์โหลดเอกสารการสมัครที่ www.gsb100tomillion.com หรือ www.facebook.com/gsb100tomillion โดยปีนี้เพิ่มช่องทางการสมัครผ่านทางสมาร์ทโฟนได้อีกด้วย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร : 092-2470426-8 เปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 11 สิงหาคมนี้