ADS


Breaking News

EGA รุกดิจิทัลไลฟ์สไตล์ด้วย ‘ตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ’ พร้อมจุดประกายความสำเร็จขอนแก่นสู่เมืองอัจฉริยะ

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดย สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA (อีจีเอ) ชวนเปิดประสบการณ์ทันสมัย สู่มิติใหม่ของการติดต่อราชการ เร่งนำบริการอัจฉริยะภาครัฐสู่ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ พร้อมจุดประกายความสำเร็จ หนุน จังหวัดขอนแก่น ด้วยการสนับสนุนความรู้ด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อยกระดับงานบริการภาครัฐให้ตรงกับความต้องการของประชาชน สมกับที่เป็น Smart City จังหวัดแรกของภาคอีสาน พร้อมขยายจุดติดตั้ง ‘ตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ หรือ Government Smart Kiosk’ หนึ่งในบริการสำคัญภายใต้โครงการ ‘GovChannel ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน’ เพื่อให้การเข้าถึงข้อมูลและบริการภาครัฐสะดวกรวดเร็ว เปิด ‘ประตูสู่รัฐ’ แบบไม่ต้องรอติดต่อเวลาราชการเพียงบัตรประชาชนใบเดียว (Smart Card) นำมาใช้บริการที่ตู้ ก็รู้ทุกสิทธิประโยชน์ส่วนบุคคลได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
    จากการมุ่งมั่นขับเคลื่อนสู่รัฐบาลดิจิทัลให้เกิดเป็นรูปธรรมในทุกระดับของบุคลากรภาครัฐ EGA จึงเร่งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการ GovChannel ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน ไปยังส่วนราชการ และประชาชนทั่วทุกภูมิภาค เพื่อให้เกิดการบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลและการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานร่วมกัน กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ EGA (อีจีเอ) และหน่วยงานพันธมิตร ได้แก่ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด กรมวิชาการเกษตร และสำนักงานประกันสังคม จึงได้จัดงานสัมมนา“GovChannel Roadshow 2017 : Digital Local Government ขับเคลื่อนราชการทันสมัย บริการประชาชนรวดเร็ว ทันใจ” อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ซึ่งล่าสุดจัดขึ้นที่ จังหวัดขอนแก่น เป็นจังหวัดที่ 4 ของปีนี้

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ประธานในพิธีฯ เปิดเผยว่า รัฐบาลกำลังเดินหน้าอย่างเต็มที่ ในการนำองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล มาส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน รวมถึงประชาชนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว โดยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูง ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมที่สร้างสรรค์ ไปสู่โจทย์ที่สำคัญของภาครัฐ คือ การยกระดับ ประเทศไทยสู่ประเทศที่มีรายได้สูง (High Income Country)
การผลักดันให้เกิด Digital  Local Government จึงเป็นการขับเคลื่อนผ่านเทคโนโลยีเพื่อนำพาประเทศสู่ Thailand 4.0 ตามนโยบายของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี EGA  ในฐานะผู้ให้การสนับสนุนด้านไอทีภาครัฐ ได้นำโครงการ GovChannel ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน มาอำนวยความสะดวกให้คนขอนแก่น สามารถเข้าถึงข้อมูลและบริการภาครัฐได้สะดวก รวดเร็ว อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ทุกที่ ทุกเวลา เพื่อเสริมแกร่งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้จังหวัดขอนแก่นซึ่งเป็นเมืองต้นแบบ Smart City สามารถพัฒนาเมืองให้มีความอัจฉริยะได้รอบด้านมากขึ้น
นอกจาก EGA จะนำบริการภาครัฐอัจฉริยะมาให้คนขอนแก่นมีชีวิตที่ทันสมัยมากขึ้นแล้ว ยังนำความรู้ด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ มาเผยแพร่และถ่ายทอดให้บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ทราบถึงประโยชน์ด้านการประยุกต์ใช้นวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างบูรณาการ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม รัฐบาลมีความมั่นใจว่า หากทุกคนร่วมแรงร่วมใจกัน ก็จะนำพาให้เกิด Smart City ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน

ด้าน นางไอรดา เหลืองวิไล  รองผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ กล่าวถึงความมุ่งมั่นในการจัดงานครั้งนี้ว่า EGA ทุ่มเทกำลังอย่างเต็มที่ในการสร้างสรรค์งานบริการภาครัฐให้สามารถตอบสนองได้ตรงตามดิจิทัลไลฟ์สไตล์ของประชาชนในยุค 4.๐ นี้ไปพร้อมกับยกระดับขีดความสามารถเชิงดิจิทัลของบุคคลากรภาครัฐให้มีการทำงานอย่างบูรณาการผ่านระบบเชื่อมโยงข้อมูลกลาง GovChannel ประตูสู่รัฐ ที่สามารถอำนวยความสะดวกด้านข้อมูลและการบริการแก่ประชาชนแบบออนไลน์ 24 ชั่วโมง ผ่านเว็บไซต์ www.govchannel.go.th
สำหรับจังหวัดขอนแก่น นับเป็นจังหวัดที่มีความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่โดดเด่น สมกับเป็นเมืองแห่งศูนย์กลางความเจริญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเป็น Smart City จังหวัดต้นแบบที่ให้ความสำคัญในทุกมิติทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และนวัตกรรม มาอย่างต่อเนื่องภายใต้การสนับสนุนจากผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นอย่างดีเยี่ยม EGA จึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและเลือกจัดกิจกรรม Roadshow ขึ้นในปีนี้เพื่อให้พี่คนขอนแก่นได้ทราบถึงประโยชน์และสิ่งที่จะได้รับจากรัฐบาลดิจิทัล นอกจากการยกระดับประสิทธิภาพการทำงานภาครัฐแล้วยังช่วยให้ลดสำเนาเอกสารและขั้นตอนที่ยุ่งยากในการติดต่อราชการ การเพิ่มความปลอดภัยด้านสาธารณะ การได้รับบริการจากภาครัฐสะดวกรวดเร็วผ่านระบบดิจิทัล เป็นต้น ซึ่งในวันนี้ EGA ได้นำตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ หรือ Government Smart Kiosk มาติดตั้งเพื่อให้บริการประชาชนแบบ Self-service แล้วที่บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาขอนแก่น โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิประโยชน์ต่างๆ เช่น ข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา, บัญชีสินเชื่อในเครดิตบูโรแบบสรุป, สิทธิ์การรับเบี้ยคนพิการ และระบบตรวจสอบข้อมูลสุขภาพ เป็นต้น นอกจากนี้ได้นำแอปพลิเคชัน GNews แอปฯ แจ้งข้อมูลข่าวสารบริการภาครัฐเวอร์ชันใหม่มาช่วยให้ประชาชนไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารภาครัฐได้อย่างทันการณ์ แม่นยำ เชื่อถือได้ และ ภาษีไปไหน? (Thailand Government Spending) ระบบสืบค้นข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐในรูปแบบเว็บไซต์ govspending.data.go.th ที่จะช่วยให้ทราบว่าภาครัฐนำภาษีไปใช้จ่ายในการพัฒนาประเทศอย่างไรบ้าง เป็นต้น

    นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า จังหวัดขอนแก่น เป็นจังหวัดที่มีความพร้อมก้าวไปสู่ Smart City ในทุกมิติทั้งระบบขนส่งสาธารณะ พลังงาน เศรษฐกิจ ชุมชน นวัตกรรม และการบริหารจัดการเมืองแบบอัจฉริยะ ซึ่งมีพันธกิจสำคัญ ทั้งการเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง พลเมืองมีความสุข การพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่และเป็นต้นแบบของการพัฒนาและการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ และการพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางของอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (GMS) ทั้งด้านเศรษฐกิจการคมนาคมและทรัพยากรมนุษย์ เพื่อมุ่งสู่การเป็นมหานครแห่งอาเซียน
ทั้งนี้เพื่อขับเคลื่อนจังหวัดขอนแก่นตามแผนพัฒนาปี พ.ศ. 2561-2564 โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมชน ที่มุ่งเน้นทิศทางการพัฒนาจังหวัดให้มีความพร้อมก้าวเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 จึงมีความจำเป็นที่หน่วยงานภาครัฐจะต้องเชื่อมโยงกับชุมชนเพื่อบูรณาการข้อมูลต่างๆ เช่น ทะเบียนราษฎร์ การขนส่ง การศึกษา สาธารณสุข สรรพากร การศึกษา ข้อมูลอุทกภัย รวมถึงการเพิ่มทางเลือกให้ประชาชน ได้ข้อมูลข่าวสารจากภาครัฐสะดวก รวดเร็ว มากยิ่งขึ้น
ดังนั้น จังหวัดขอนแก่นจึงมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเดินหน้าขับเคลื่อน Digital Local Government ราชการทันสมัย บริการประชาชนรวดเร็ว ทันใจ เพื่อขานรับนโยบายการปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ซึ่งเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์หลักของแผนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และเชื่อมั่นว่าโครงการ GovChannel ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน จะช่วยอำนวยความสะดวกให้พี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่น สามารถเข้าถึงข้อมูลและบริการดิจิทัลภาครัฐ และบริการสาธารณะอย่างทั่วถึง และเท่าเทียม
สำหรับการจัดงานสัมมนาครั้งนี้ เพื่อเป็นการวางรากฐานสำคัญในการพัฒนาจังหวัดขอนแก่นให้สามารถเดินหน้าโครงการ Smart City ในรูปแบบการพัฒนาอย่างยั่งยืนสู่โมเดล Khonkaen: Digital Local Government ทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง สิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยว ตลอดจนสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคคลากรภาครัฐให้เป็นไปตามเป้าหมายยุทธศาสตร์หลักของแผนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมเป็นพลังในการเสริมสร้างความทันสมัยด้านการบริหารงานของหน่วยงานราชการให้สามารถบริการประชาชนได้ประโยชน์สูงสุด