ADS


Breaking News

EGA รุกดิจิทัลไลฟ์สไตล์ ขับเคลื่อน บริการภาครัฐ GovChannel พร้อมจุดประกายความสำเร็จขอนแก่นสู่เมืองอัจฉริยะ

     พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติประธานเปิดงาน GovChannel Roadshow 2017 : Digital Local Government ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน โดยมี
นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ให้การต้อนรับ สำหรับงานในครั้งนี้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ซึ่งล่าสุดจัดขึ้นที่ จังหวัดขอนแก่น โดยมุ่งขับเคลื่อนสู่รัฐบาลดิจิทัลให้เกิดเป็นรูปธรรมในทุกระดับของบุคลากรภาครัฐ  สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA จึงมุ่งขับเคลื่อน บริการภาครัฐ GovChannel ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน ไปยังส่วนราชการ และประชาชนทั่วทุกภูมิภาค เพื่อให้เกิดการบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลและการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานร่วมกัน อาทิ ทะเบียนราษฎร์ การขนส่ง การศึกษา สาธารณสุข สรรพากร การศึกษา ข้อมูลอุทกภัย เป็นต้นรวมถึงการเพิ่มทางเลือกให้ประชาชน ได้ข้อมูลข่าวสารรวดเร็ว มากยิ่งขึ้น พร้อมให้เกิดความเท่าเทียมในการเข้าถึงข้อมูล เพื่อยกระดับประเทศสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคต ณ จังหวัดขอนแก่น เมื่อเร็วๆ นี้