ADS


Breaking News

ตอกย้ำภาพลักษณ์ ยาสีฟันเพื่อคนไทย คอลเกตฯ จับมือ บิ๊กซี ชวนสนับสนุน ฟันสวย ยิ้มใส

กรุงเทพมหานคร, กรกฎาคม 2560: คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปาก จับมือ บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์  ตอกย้ำภาพลักษณ์ผู้นำยาสีฟันคู่คนไทย ชูกลยุทธ์ CSR ส่งเสริมให้เด็กไทยมีสุขภาพช่องปากและฟันที่ดียิ่งขึ้นกับ โครงการคอลเกต ฟ.ฟันสวย ยิ้มใส ปีที่ 20 (Bright Smile Bright Future)” โครงการฯ ที่สร้างสุขนิสัยการดูแลช่องปากที่ดีของเด็กไทย พร้อมสนับสนุนการจัดหาอุปกรณ์ดูแลช่องปาก และจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อใช้เป็นสื่อในการให้ความรู้ แก่นักเรียน สังกัดกระทรวงศึกษาธิการทุกคนทั่วประเทศ ซึ่งโครงการ คอลเกต ฟ.ฟันสวย ยิ้มใส นับได้ว่าประสบความสำเร็จสูงสุดในด้านการส่งเสริมและกระตุ้นให้เยาวชนมีความสนใจสุขภาพปากและฟันของตัวเอง อีกทั้งยังได้รับความยอมรับและเป็นที่รู้จักของผู้บริหารโรงเรียน ครู ทันตกรรม บุคลากร ผู้ปกครอง นักเรียน และผู้เกี่ยวข้อง ว่าเป็นโครงการที่เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนตามหลักการปฏิรูปการศึกษาซึ่งยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
     มิสเตอร์คีธ ชอร์ททอล ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาลูกค้า บริษัท คอลเกต ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า  คอลเกต เป็นผู้นำในตลาดในกลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปาก เป็นแบรนด์ที่ได้รับความไว้วางใจ และมีความผูกพันกับคนไทยมายาวนาน  ทางบริษัทจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญของสุขภาพปากและฟันของคนไทย จึงมีนโยบายที่มุ่งตอบแทนสังคม ผ่านโครงการ คอลเกต ฟ.ฟันสวย ยิ้มใส ซึ่งเป็นโครงการที่ส่งเสริมการลดปัญหาฟันผุในเด็ก เพื่อให้เด็กไทยมีสุขอนามัยช่องปากที่ดี   และในปีนี้ทางบริษัทฯ ยังได้รับการสนับสนุนจาก บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ ทุกสาขาทั่วประเทศ ในการส่งเสริมให้ทุกคนมีส่วนร่วมกับกิจกรรม เพียงซื้อผลิตภัณฑ์คอลเกต ชนิดใดก็ได้ที่ บิ๊กซี ทุกสาขา คุณจะมีส่วนร่วมในการบริจาคชุดยาสีฟันและแปรงสีฟันให้เด็กไทย ผ่านมูลนิธิชัยพัฒนา ตั้งแต่วันนี้ - 26 กรกฎาคม 2560”  มร. คีธ ชอร์ททอล  กล่าวทิ้งท้าย