ADS


Breaking News

เชฟรอนจับมือภาครัฐจัดการฝึกซ้อมแผนรับมือเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ กรณีเกิดน้ำมันรั่วไหล ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านมาตรฐานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

     เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด นำโดยนายไพโรจน์ กวียานันท์ (กลาง) ประธานกรรมการบริหาร ร่วมกับ กรมเจ้าท่า ทัพเรือภาคที่ 1 และภาคที่ 2 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กรมควบคุมมลพิษ และสมาคมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมัน จัดการฝึกซ้อมแผนรับมือเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ กรณีน้ำมันรั่วไหล ณ สำนักงานกรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้าร่วมฝึกซ้อมจำนวนทั้งสิ้น 160 คน


     การฝึกซ้อมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนทักษะในการปฏิบัติตามแผนรับมือเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ  โดยส่งเสริมความรู้ความเข้าใจทั้งแก่พนักงานของเชฟรอน และฝึกซ้อมการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับมือกรณีเกิดเหตุน้ำมันรั่วไหล  โดยปีนี้มีความพิเศษคือได้มีการนำรูปแบบ Incident Command System (ICS) ซึ่งเป็นระบบการบัญชาการเหตุการณ์เพื่อจัดการภัยพิบัติระดับมาตรฐานโลก  มาใช้เป็นครั้งแรก โดยจำลองสถานการณ์น้ำมันรั่วไหลที่ยกระดับสู่แผนชาติ  รวมทั้งได้จัดการซ้อมปฏิบัติการเก็บกู้คราบน้ำมันในบริเวณแท่นผลิตปลาทอง เพื่อให้พนักงานที่ปฎิบัติหน้าที่อยู่ในอ่าวไทย ได้รับความรู้และเพิ่มพูนทักษะภาคปฎิบัติของการขจัดคราบน้ำมัน   ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการฝึกซ้อมรับมือเหตุฉุกเฉินนี้ต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี  ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งในมาตรการเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยที่เชฟรอนให้ความสำคัญเสมอมา 
เชฟรอนประเทศไทยได้จัดการซ้อมปฏิบัติการเก็บกู้คราบน้ำมันในบริเวณแท่นผลิตปลาทอง เพื่อให้พนักงานที่ปฎิบัติหน้าที่อยู่ในอ่าวไทย ได้เพิ่มพูนความรู้และทักษะภาคปฎิบัติในการขจัดคราบน้ำมัน กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน